Co připravuje diecéze k letošnímu Svatému roku milosrdenství?
Rok milosrdenství je především záležitostí nitra člověka. Každý máme nějaká vnitřní zranění, která potřebujeme léčit a vyléčit. Některá v sobě člověk nosí dlouhá léta. Pomoc k uzdravení nabízí tento Svatý rok milosrdenství. V diecézi jsou stanoveny tzv. Svaté brány, kam můžeme putovat a prosit Pána Boha o odpuštění a vnitřní uzdravení. Pomáhá tomu modlitba a zpověď. Diecéze tedy nabízí především větší možnost sv. smíření (zpovědi) a putování na čtyři místa, která jsou v Litoměřicích, Jablonném v Podještědí, v Liběšicích u Žatce a na krásném mariánském místě v Boskově v Jizerských horách. Rok milosrdenství oficiálně končí letos 20. listopadu.

Vyšla knížka karikatur papeže Františka. Jmenuje se Člověk František. Prý se papež těm karikaturám srdečně zasmál.
Papež František je papež, který je velmi blízko skutečnému životu a lidem. Ví, že člověk vždy zůstává jen člověkem a Bůh je jen jeden. Proto i své poslání přijímá s velkou pokorou, nadhledem a dovede se zasmát i sám sobě.

Papež František se vyjádřil nedávno k osobám jiné pohlavní orientace. Co o nich řekl? Jaký má názor na adopci dětí homosexuálními páry?
Učení církve je v těchto otázkách stále stejné a papež František je nijak nemění. Jeho bezprostřední způsob komunikace s novináři však způsobuje, že vznikají nesprávné interpretace. Církev, včetně papeže Františka, dobře ví a stále hlásá, že pro ni je jediný přijatelný model manželství, a to trvalý a nerozlučný celoživotní svazek jednoho muže a jedné ženy, kteří spolu mají děti, o které se starají a dobře je vychovávají. Jiná řešení nejsou podle Božího řádu.

Jak pokročilo zpřístupnění věže farního kostela Nanebevzetí P. Marie?
Zpřístupnění věže kostela je dlouhodobý proces. Jeho moderátorem je Komunitní nadace Ústí n.L., která koordinuje přípravné práce, jako je zaměření věže a architektonický návrh řešení. Vyvolala také sympozium odborníků památkové péče. Současně se snažíme o komunikaci s představiteli města, aby měli dostatek informací a bylo možno vést další jednání.

Jste optimista, nebo pesimista, pokud jde o osud víry v Boha u nás?
Myslím, že jsem v této věci realista. Vzhledem k tomu, že věřím v působení Ducha Svatého, vím, že On se dovede dotknout každého člověka, nikoho nevyjímaje. Je však také pravda, že lidská svoboda umožňuje, aby se člověk vůči Bohu zablokoval. Síly, které dnes pracují proti pravdě a obecnému dobru, jsou velké. Věřím však, že jak říkala sv. Terezie Veliká: Deus semper maior, tedy Bůh je vždy větší. Pro dobro člověka a záchranu lidstva je Duch Svatý neustále činný.

Co byste vzkázal všem Ústečanům?
Aby byli realisty, počítali s Bohem a nebáli se k němu opravdu obracet. Ježíš Kristus není Bůh vzdálený, ale blízký. Když ho poznáváme, vidíme, jak Bohu na nás skutečně záleží. Výrazem toho je jeho ukřižování z lásky k lidem, ale také vítězství nad smrtí v podobě Zmrtvýchvstání.

Arnošt Herman