Nové vedení města volilo ustavující zastupitelstvo Chlumce v bouřlivé atmosféře. Lidé v zaplněném sále provázeli jednání ironickými výkřiky i bouřlivým potleskem.

Křehkou většinu v patnáctičlenném zastupitelstvu tvoří PRO! Chlumec, SPOLU a ANO Chlumecká alternativa s podporou Renaty Kašpárkové z ANO 2011.

Novým neuvolněným místostarostou se stal Petr Jirásek (TOP 09) a v radě usednou Renata Kašpárková (ANO 2011), Jan Průša (PRO! Chlumec) a Petr Dušánek (Spolu).

Nový starosta poděkoval předchozímu vedení za práci, kterou odvedlo při řízení města a zvládání dluhů. Jak řekl, řešení dluhů a soudní spory budou jednou z jeho hlavních priorit. „Musíme se s tím nějak vyrovnat, protože zadlužení města činí zhruba dvaadvacet procent rozpočtu, což nás mimo jiné vážně omezuje při žádostech o dotace," řekl Zettlitzer.

Vyjádřil se i ke spolupráci s opozičními zastupiteli. „Nechci zastupitelstvo rozdělovat, jsem přesvědčen, že na rozumném řešení většiny věcí důležitých pro město se shodneme napříč zastupitelstvem, uvedl Zettlitzer.

Nový starosta se po svém zvolení ujal řízení schůze. Jeho předchůdce Petr Maxa ho během voleb rady upozornil, že zapomíná hlasovat a část volby se musela opakovat.

To, že nikdo není dokonalý, se však ukázalo na závěr schůze, kdy musel starosta Zettlitzer dodatečně určit zapisovatelku a nechat schválit ověřovatele zápisu, což měl Petr Maxa udělat hned v úvodu jednání.

Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že v kontrolním a finančním výboru bude po pěti členech. Volba předsedů a členů výborů byla odložena na příští schůzi s tím, aby si jednotlivé strany připravily své návrhy.

V diskusi vystoupil také Vladimír Henzl (ANO Chlumecká alternativa), který se připojil k poděkování bývalému vedení a řekl, že si končícího starosty Maxy váží. „To, co se stalo na plese, se již určitě opakovat nebude," dodal s narážkou na fyzický konflikt s Maxou.

Do zastupitelstva města se dostali: NEZÁVISLÍ se čtyřmi mandáty, ANO Chlumecká alternativa (3), PRO! Chlumec a ANO 2011 (2), a po jednom mandátu mají ČSSD, SPOLU, KSČM a TOP 09.