Roudníky mají vodovodní řad z litiny z roku 1954. Vodovod je zarostlý inkrusty a stále víc poruchový. Nový vodovodní řad bude z vysokohustotního polyetylenu, stavba bude postupovat po etapách. Zásobování vodou zajistí provizorní povrchový vodovod.

Výkopové práce by měly začít 13. srpna, hotovo by mělo být nejpozději do 4. prosince 2018. Jak uvedla SVS, výše investice související s rekonstrukcí vodovodu v Roudníkách činí 3,286 mil. Kč bez DPH