V mosteckých Stovkách lidé na veřejnosti popíjeli alkohol, neměli roušky a nedodržovali odstupy. „Shlukování osob bez roušek řeší hlídky strážníků i asistentů prevence kriminality v desítkách případů za den,“ potvrzuje mluvčí městské policie v Mostě Veronika Loucká. Dodržování pravidel vymáhají strážníci nejen na dospělých. „Problémy se skupinami dětí strážníci řeší v lokalitě Stovek a v parku Střed, u bloku 525 a u restaurace Konírna,“ líčí Loucká.

V Litvínově řešili zvýšený počet případů porušování opatření ve vyloučené lokalitě na jaře. Nyní jsou případy rozprostřené po celém městě, nejen v Janově. „Žádný výrazný extrém mezi Janovem a zbytkem města není,“ říká ředitel litvínovských strážníků Zdeněk Urban. „Velmi tomu napomáhá to, že už není hezky. Lidé v této lokalitě žijí společenským životem venku, obávám se, že pokud by nařízení platila v létě, bylo by problémů více,“ myslí si ředitel.

Problém dodržovat opatření mají i obyvatelé Předlic nebo Krásného Března v Ústí nad Labem. Strážníci se tam zabývají především porušováním zákazu požívání alkoholu, nenošením roušky nebo porušováním zákazu vycházení. Prohřešky ale tito lidé přenášejí i do dalších částí města. „Jednoznačně řešíme větší procento těchto porušení u osob, které bydlištěm spadají do vyloučených lokalit. Nedochází tedy k porušování opatření ve vyloučených lokalitách, ale osoby z těchto lokalit porušují opatření na území celého města, zejména v centru,“ popisuje ředitel městské policie v Ústí Pavel Bakule.  

Nejčastěji se přestupků v Ústí dopouštějí mladiství. Od začátku nouzového stavu řešili strážníci celkem 284 přestupků. Během jarních opatření jich bylo 582.

Strážníci napříč krajem se shodují, že obrovský problém s disciplínou registrují u lidí bez domova. „To je samostatná kapitola,“ připouští Bakule. „U lidí bez domova nepřipadá v úvahu řešit porušování zákazu vycházení restrikcí. Je nutné volit sociální přístup,“ vysvětluje. Bezdomovcům pomáhají strážníci například s hledáním noclehu. Stejné zkušenosti jsou i v Litvínově. Vymahatelnost práva je u bezdomovců či sociálně slabších rodin podle Zdeňka Urbana téměř nemožná a hrozba finančních postihů lidem, kteří živoří na hranici bídy, se nachází mimo realitu. Městská policie se proto snaží těmto skupinám domlouvat, detailně vysvětlovat celospolečenské důsledky porušování opatření a podobně.

Strážníci se také shodují, že situací, kdy se načapaní hříšníci brání poslechnout, je minimum. „Pokut jsme rozdali do desítky. Nezaznamenáváme žádné výrazné vzpínání,“ dodává ředitel Urban.

Ani ve Varnsdorfu k rebeliím nedochází. „Snažíme se v maximální možné míře řešit tyto přestupky domluvou, ve výjimečných případech udělíme blokovou pokutu. Pokud to nepomůže, pohrozíme správním řízením, což spolehlivě funguje,“ říká místostarosta Jiří Sucharda.