Formulář je na adrese www.dcul.cz, zde navrhněte lidi na Křesadlo 2015 ocenění dobrovolnických činností, cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

„Každoročně se uděluje šest cen, ať už jednotlivci či skupině lidí, jimž není lhostejné, jak žijí ostatní. Můžete nominovat dobrovolníky, kteří si zaslouží ocenění za svou dobrovolnickou činnost nejen za rok 2015. Smyslem udělování ocenění je poděkovat a ocenit dobrovolníky, ale i šířit myšlenku dobrovolnictví do povědomí široké veřejnosti," řekla Jiřina Gasserová z DC Ústí, koordinátorka akce.

Předání proběhne v březnu

Slavnostní ceremoniál předání Křesadel bude 24. března 2016 v Ústí nad Labem. Generálním partnerem akce je nadále společnost Knauf Insulation, dlouhodobě podporující občanský sektor na Ústecku a Teplicku. Záštitu nad Křesadlem 2015 převzala paní Taťána Fischerová a Informační centrum OSN v Praze.

Za 16 let, co DC působí v Ústí, spolupracovalo s 1481 dobrovolníky. Letos nezištně pomohli i v Masarykově nemocnici, v Muzeu města Ústí i při Mattoni 1/2Maratonu v Ústí. DC má v kraji 22 partnerských organizací, vysílá do nich více než 100 dobrovolníků ročně.

Jedná se např. o domovy pro seniory, dětské domovy, Domov pro osoby se zdravotním postižením v Ústí nad Labem, Městský ústav sociálních služeb Jirkov, Agentura Pondělí v Rumburku nebo společenství Camphill na soutoku z Českých Kopist.