On-line rozhovor probíhal v pátek 23. října.

MUDr. Josef Zábranský
chirurgie, onkochirurgie prsu, mammologie, EUC Klinika Ústí nad Labem

V roce 2005 absolvoval lékařskou fakultu UK v Plzni. V září 2005 nastoupil na Chirurgickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Zde postupně získával zkušenosti v oboru všeobecné chirurgie a složením atestační zkoušky v roce 2012 získal odbornou způsobilost v tomto oboru. Od roku 2008 se současně úzce věnuje problematice chirurgické léčby nádorových onemocnění prsu v rámci komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem (MNUL). V roce 2016 po úspěšném složení atestační zkoušky získal odbornou způsobilost v oboru onkochirurgie se specializací na léčbu karcinomu prsu. Od května 2018 působí v EUC Klinice Ústí nad Labem. Operace nádorových onemocnění prsu v současné době provádí ve spolupráci s Chirurgickým oddělením EUC Kliniky Kladno, nově se budou plánovat i operace na operačních sálech JEPL (jednodenní chirurgie) EUC Kliniky v Ústí nad Labem. Multioborové indikační semináře provádí ve spolupráci s Mamocentrem a RTG oddělením EUC Kliniky Ústí nad Labem a Onkologickým oddělením MNUL.
MUDr. Zábranský se pravidelně účastní odborných konferencí včetně přednášek.

Online rozhovor