Proč jste se na začátku volebního období rozhodli pro hnutí UFO?
Hnutí ANO při vyjednávání koalice vedlo vlastní dlouhé diskuze o volbě partnera. Na jedné straně hnutí PRO, které pro nás znamenalo podobnost programů, ale také historickou zkušenost se spoluprací, která nakonec vedla k rozpadu nejenom koalice, ale zároveň i oblastní organizace hnutí v Ústí nad Labem. Na druhé straně zde byla nabídka dalšího partnera, kterým bylo hnutí politika nesmazatelně zapsaného do politické historie města Ústí nad Labem, Jiřího Madara. Zde byla na vážkách naše vlastní nezkušenost a partnerství s hnutím reprezentovaným člověkem, který je považován za mistra politických převleků, tvůrce zákulisní politiky, zkrátka Talleyrandem, který však nabízí vysokou výkonnost a profesionalitu. Před očima jsme také měli schopnost tohoto hnutí, které dokázalo s několika lidmi vládnout prakticky 3,5 roku v menšinovém půdorysu v předchozím období. To bylo asi hlavním kritériem našeho rozhodování.

Kdy tedy přišlo rozčarování?
Rozčarování nastalo, když jsme zjistili, že přicházíme do prostředí, které je nastaveno na priority hnutí UFO. Problém byla neochota cokoli na tomto stavu měnit. Zavedený model – dáme dotace kamarádům, nebudeme začínat velké infrastrukturní investice, dejme občanům pouze „chléb a hry“ – byl podpořen absolutním nedostatkem projektových dokumentací, podle kterých by se mohlo pracovat na obnově a zlepšování stavu města. Při jakékoli snaze tento stav změnit docházelo k nedohodě a nepodpoře těchto snah během diskuzí v koalici a vedení města. Argumentace byla vždy stejná - my toto podporovat nebudeme, protože s tím nesouhlasíme, vy podporujte naše priority dané koaliční smlouvou. Při snaze o nastavení rovnovážného vztahu se pak pravidelně stávalo, že v rámci zachování koaličního partnerství většina ustupovala menšině reprezentované na koaličních jednáních MUDr. Madarem. V rámci snížení napětí v koalici byly domluveny personální výměny dvou členek rady města. Hnutí ANO tuto výměnu skutečně realizovalo, v případě hnutí UFO k realizaci tohoto závazného příslibu nedošlo. Od okamžiku, kdy jsme žádali dodržení dohod, až do poslední chvíle existence koalice, jsme nedostali ani náznak vysvětlení, proč hnutí UFO neplní své sliby. To byl moment, který nás všechny přesvědčil, že hnutí UFO nikdy nebude hrát s otevřenými kartami.

UFO říká, že nedokázalo nic v radě prosadit, jak byste na to reagoval?
Přeji hnutí UFO ten pocit „uspokojení s kamenem spadlým ze srdce“, ale musím trochu narovnat ta ne zcela pravdivá tvrzení, která pan Madar vypouští. Peníze z přepážkového centra nebyly utraceny v provozu, nýbrž využity na přípravu projektových dokumentací na obnovu zanedbané infrastruktury města. K chátrání docházelo právě za menšinové vlády hnutí UFO. Peníze pro sport, v rozdělení nastaveném hnutím UFO, byly přidělovány dle platné koncepce a programu města, a to za podpory hnutí Pro zdraví a sport (Kubec a Ševcovic). U této podpory se dovolím pozastavit. Jako návštěvník sportovních zařízení vídám často MUDr. Madara v roli klubového lékaře těch sportovních klubů, které získávají na sportovní činnost největší dotace od města. Zároveň od rodičů sportovní mládeže často slýchám, že jejich ratolesti musí přicházet na sportovní prohlídky do komerčních zařízení, kde, jaká náhoda, působí i MUDr. Madar. Další nonsens doktora Madara je v prohlášení, kterak byl válcován a přehlasován v důležitých hlasováních a zároveň, že je to hnutí UFO, které má zásluhy na záchraně Dopravního podniku, na přebytku hospodaření … Z těchto prohlášení panu doktorovi vypadl zbytek koalice, což je sedm hlasů v radě (tudíž ta většina, která ho údajně vždy vyřazovala z rozhodnutí).

Hnutí UFO podle svých slov zachránilo ústecký dopravní podnik…
V okamžiku vzniku koalice byl Dopravní podnik ve stavu, že by bylo nutné vyhlásit konkurz, neboť se blížil k záporné hodnotě vlastního jmění. Prvním úkolem koalice bylo zajištění úhrady prokazatelné ztráty této organizaci z důvodu závazku daného veřejnoprávní smlouvou. Proč toto hnutí UFO nečinilo v předchozích letech vládnutí? Tento stav se nám přes nevůli Jiřího Madara podařilo vyřešit a napravit. Přebytek hospodaření, který si na posledním zastupitelstvu vzala „skromně“ za své paní Nechybová, snad nemá ani cenu komentovat. O opatřeních, která vedla k úsporám, rozhodovala celá rada jednomyslně (každý za svojí gesci) a také jednotliví radní dodržování ve svých pravomocích sledovali. Zastavme se i u odpovědností jednotlivých členů rady města. Víme, že výsledky prakticky všech kontrol příspěvkových organizací jsou vždy s nějakými závadami. Kde je tedy politická odpovědnost paní radní, která měla tyto organizace v gesci? Vždyť stav byl znám, metodiku měla dát právě gesční radní. Položme na stůl i otázku, kdo přivedl fond Folivora do naší ZOO? Zeptejme se pana Madara, proč se najednou nehlásí k údajně připravované smlouvě s fondem, když to byl on, který nám při koaličních jednáních sliboval, že ji připravuje k předložení a podpisu.

Nelze ale nesouhlasit s UFO, že koalice ztratila většinu a problémy na sebe nedají čekat, jak byste na to reagoval?
Musím souhlasit s doktorem Madarem, že k pádu koalice vedla ztráta většiny v rozhodování o městě. Hnutí ANO preferovalo domluvu a hledání podpory napříč všemi zastupitelskými kluby. ODS a Sportovci preferovali stejný přístup, ale nejsem oprávněn kolegy zastupovat. Hnutí UFO se však vydalo svou vlastní cestou strategicky narýsovanou MUDr. Madarem. Jednoduchý model – prohloubíme krizi, omezujícími opatřeními znehybníme radu a následně si dojdeme s ostatními stranami pro cíl, jímž je účast na vládě a dalším rozhodování. A v případě UFO klidně i v menšině. Problém pro pana doktora nastal v okamžiku, když zjistil, že není dost hlasů na odvolávání, pouze dostatek na volbu. V momentě, kdy váš koaliční partner vyjednává o změně vzájemně dohodnutých pravidel – jednací řád zastupitelstva – první dokument, který byl připraven na základě koaliční smlouvy. Návodné jednání, ke kterému se přihlásil ve svém článku v Deníku – sjednání usnesení omezující radu města rozhodně není momentem, který je možné přehlédnout a odpustit koaličnímu partnerovi.

Stejně tak nelze pominout vzájemná nelichotivá prohlášení PRO i ANO z počátku volebního období. Co říkáte na tohle?
Vznikají samozřejmě otázky na další fungování koalice s PRO, když v minulosti zazněla různá prohlášení, která tuto koalici vylučovala. V politice přece nejde o osobní ambice jednotlivců, ale o službu. Ne službu sobě, ale službu občanům, kteří rozdali karty, posadili nás do lavic a očekávají schopnost dohody a snahu o plnění předvolebních slibů. A to je cílem dnešní koalice.