V inspekčních zprávách se opakovaně objevuje kritika jejího vedení, ředitelka chuderovské školky je ale považuje za tendenční, zároveň nevylučuje rezignaci. Za častými návštěvami inspektorek vidí udání několika málo chronických stěžovatelů, negativně hodnotí bývalou ředitelku a naznačuje i politické pozadí. „Je to nejcitlivější místo, jsou to děti a rodiče, tedy potenciální voliči,“ říká Martina Štolfová o zařízení, kam chodí 27 dětí z Chuderova na Ústecku.

Z poslední inspekční zprávy pro vás neplynou příznivé skutečnosti. Vy to tak nevidíte, proč?
Těch důvodů je více a z mého pohledu jsou některá zjištění subjektivní a některá neodpovídají skutečnosti. To jsem uvedla i ve vyjádření k této inspekční zprávě. Inspekce přišla neohlášená v adaptačním režimu, kdy jsme měli příjem 12 nových dětí a oslabený personál. Pro mě byla priorita, aby se děti v klidu adaptovaly, takže jsem většinu času trávila s nimi a s paní učitelkou. Když jsem v tu chvíli inspekci nedodala některé doklady, které chtěla, tak to neznamená, že neexistují. Spoustu věcí jsem řešila s paní učitelkou osobně. Když jsem s ní 12 hodin denně, tak si z toho nepotřebuji dělat zápisy, které inspekce postrádala. Není to o nějakém boji s ČŠI, já ji samozřejmě respektuji a pevně věřím, že i ona nás.

Venkovní hrací prvky v mateřské školce v Chuderově.
Inspekce je tam jako doma. Šéfku školky kritizují, zatím ji podržel starosta

Proto jste na zprávu reagovala?
Měla jsem zákonnou možnost se vyjádřit, a to jsem také udělala. Kontrola ve mně nevzbudila dobrý pocit, subjektivně mi přišla tendenční. Nerozporuji některé nedostatky formativního rázu, ale postrádám pozitivní věci, kterých je v naší školce spousta. Ani šetření inspektorek mezi rodiči nemohlo být objektivní. Dotazníků o spokojenosti rodičů rozdaly málo, rodiče se nechtěli vyjadřovat. Dělala jsem si vlastní průzkum. Vrátilo se mi z 27 dotazníků 20, 17 rodičů je naprosto spokojených. 3 zbylí si neustále stěžují, že se jejich dětem nedostává kvalitního vzdělání a nejsou v bezpečí, rozesílají stížnosti a podněty, a přesto děti do školky dávají. Mám také děti, kdyby se mi školka tak strašně nelíbila, tak je tam nedávám. V dnešní době si můžete školku změnit podobně jako lékaře.

Nejde ale jen o poslední zprávu. Ve vaší školce je inspekce už rok a půl jako doma a vaši práci hodnotí kriticky setrvale. V čem je problém?
Neumím říci, proč právě k nám chodí tak často. Chtěla jsem po jmenování převzít školku a začít pracovat na své vizi. Ale vstoupila jsem do negativního a nepřijímajícího prostředí. Bývalá paní ředitelka chtěla zůstat jako učitelka, ale já jí zrušila pracovní poměr, protože v tak malém kolektivu by přítomnost nás obou nedělala dobrotu. Pak se rozjelo peklo, donášení tehdejších učitelek a osobní útoky tří stěžovatelů z okruhu rodičů. Hrotí to do extrémů, to oni na mě záměrně posílají inspekci. Čelím tomu už rok a půl. Když musí být člověk neustále ve střehu, není lehké pracovat.

Minulé ředitelce chodila inspekce také tak často?
Paradoxně za bývalého vedení tam žádná kontrola nebyla. Není tedy jak srovnat, jak to ve školce vypadalo před mým nástupem. Přitom exředitelka ani neměla splněné zákonné povinnosti, nebyla zapsaná v obchodním rejstříku. První 3 týdny po mém nástupu mi neumožňovala vstoupit do kanceláře a pak šla marodit. Nemám ani protokol o předání. Podklady mi nejdříve zatajovala, pak je z domova dodávala průběžně. Měla v nepořádku školní vzdělávací program, web nebyl aktualizovaný. To, co vyčítají mně, je tedy důsledkem nepořádnosti bývalého vedení.

Policie ČR. Ilustrační foto.
Agresoři ohrožují policisty v kraji. Čelili i výhrůžce, že jim zapálí služebnu

Připouštíte přeci jen nějaká pochybení?
Ale samozřejmě, vždy se něco najde. Je spousta možností, jak dělat věci jinak nebo je zlepšit, to všechno ukáže čas. Všichni se učíme, tedy i já. Nesouhlasím však, že by v naší mateřské škole bylo tak zanedbané a negativní prostředí, jak to z inspekční zprávy vyplývá. Pro mě je priorita, aby byly děti v bezpečí, líbilo se jim ve školce a něco se zde naučily. Jak jsem již uvedla, formativní nedostatky, jako například chybějící zápis v třídní knize, připouštím, ale na tom se průběžně pracuje.

Když odhlédneme od lejster, bezpečnost dětí jste nikdy nepodcenila?
Ne, nikdy. Během průběžné obměny personálu jsme byli částečně oslabení, ale i přesto jsme jeli na 100 procent, nezanedbali jsme nic. Bylo nám vytýkáno prošlapané doskočiště pod klouzačkou, částečná hniloba na prolézačce a podobně. Všechny herní prvky měly ale provedené revize od oprávněné osoby, a to bylo ČŠI předloženo.

Nekomplikuje vám práci v Chuderově to, že v Teplicích provozujete soukromou školku?
Nesedím na dvou židlích, v té školce jsem pouze majitel, personál tam mám zajištěný.

Exstarosta Chuderova chce na zastupitelstvu navrhnout vaše odvolání, víte o tom?
Ano. Vím, komu a čemu čelím a kdo za tím vším stojí. Lidé se často ohánějí „cizím dobrem“, v tomto případě dětmi, ale dělají to skutečně pro ně, nebo si je berou jen jako rukojmí ve svých osobních křivdách, pomstách a politických půtkách? Je to nejcitlivější místo, jsou to děti a rodiče, tedy potenciální voliči. Ale bývalý starosta rezignoval, bývalá ředitelka také, a pokud chtěli dál zasahovat do dění ve školce nebo v obci, měli si rezignaci rozmyslet. My učitelky vidíme, jak jsou děti ve školce šťastné, jak sem chodí rády, dokonce i děti stěžovatelů. A vidí to i převážná většina rodičů, kteří nám vyjadřují velkou podporu. A za to jsem ráda. Ráda bych, aby to všechno už skončilo. I děti z nás pedagogů ve školce cítí nervozitu, byť se chováme jako profesionálové. A pokud bude pro školku a obec nejlepší, abych rezignovala, nebráním se tomu.