Na vyjádření své bývalé stranické kolegyně reagoval náměstek primátora Pavel Tošovský. Tomu se pochopitelně výroky Lenky Vonka Černé nelíbí, „… zejména mne rozladilo nehorázné osočování dalších členů ODS, především pak zesnulého Vladimíra Lazara,“ jak sám řekl.

Překvapil vás odchod obou zastupitelů z ODS? Oslabí to koalici ve městě?
Ale vůbec ne! Nebylo žádným tajemstvím, že především zastupitelka Vonka Černá nehájila zájmy ODS a koalice. Od začátku volebního období jsme věděli, že s jejím hlasem nemůžeme počítat, a s tím vznikaly i obě koalice ve městě. Její slova o jakési loajalitě vyznívají směšně. Jejich odchod by koalici neměl ohrozit. A o kauze bych nehovořil.

Co říkáte na její kritiku vedení ústecké ODS?
Je mi jasné, že paní Vonka Černá neunesla nenaplnění svých politických ambicí. Ale způsob, jakým dehonestuje jiné členy ODS, je za hranou. A zejména pomluva předloni zesnulého Vládi Lazara za jeho postoje v rámci místního sdružení v centru je neskutečná. Jestli má v sobě dotyčná trošku slušnosti, omluví se.

Přesto, co říkáte na vyjádření, že je ústecká ODS ovládána magistrátními úředníky nebo řediteli městských organizací, kteří nedokáží hájit zájmy svých voličů?
To je jasné, chce lacině pošpinit ty členy ODS, kteří jsou zaměstnanci veřejných institucí, a označuje je jako přísavky veřejných rozpočtů. Přitom jí vůbec nevadí, že se prezentuje zásadními neznalostmi veřejných vztahů. Netuší, kdo je státní zaměstnanec, že ředitel gymnázia Šidák není zaměstnanec kraje a vzhledem ke svému bydlišti v Ústí nekandidoval, středoškolský učitel a živnostník Vácha je zastupitelem a městským cyklokoordinátorem, ale není úředníkem magistrátu, a tak bychom mohli pokračovat v jejích přešlapech, hraničících až se lží. Na druhou stranu nikoho nepřekvapí, jak v přehledu ex-kolegů pracujících ve veřejné sféře velkoryse vynechává druhého „rebela“ lékaře Al-Eraidiho. Dále paní Vonka Černá „zapomněla“ zmínit, že dva zastupitelé zvolení do zastupitelstva města za ODS, Miroslava Lazarová a já, podnikáme již od 90. let… Pro úplnost je potřeba zmínit, že sama paní Vonka Černá se dlouhá léta živí jako ředitelka Dobrovolnického centra, tedy neziskové organizace hospodařící především s nejrůznějšími dotacemi, pocházejících drtivou většinou z veřejných zdrojů. Tady zůstává zdravý rozum stát.

Můžete nám objasnit situaci v ústecké ODS před komunálními volbami roku 2018?
Na tuto dobu si vzpomínám velice dobře. Na jaře 2018 byli do dvou největších místních sdružení najednou houfně přijímáni noví členové, aby určitá skupina lidí získala volební převahu. Staré známé velrybaření. Asi není náhodou, že velice iniciativní tenkrát byli Radek Vonka, kdysi náměstek hejtmana a starosta centrálního obvodu v dobách největší slávy ústeckých kmotrů a hlavně současný manžel paní Vonka Černé, Jiří Drbal, podnikatel s komunistickou minulostí, nebo jí zmíněný František Nesvadba, osobní právník nejznámějšího ústeckého kmotra. Právě z důvodu pokusu manipulace s obsazením kandidátek rozhodla Výkonná rada ODS o odejmutí licencí místním sdružením, aby se neopakovaly excesy z minulosti, spojené právě s manželem a politickými kamarády Lenky Vonka Černé. Na konečné kandidátce ODS se přesto tenkrát paní Vonka Černá dostala na vysoké, čtvrté místo. Je absurdní, když tvrdí, že z kandidátky byli odstraněni členové, kteří nepochlebovali novému vedení ústecké ODS.

Je pravda, že vedení ústecké ODS nepřipouští diskuzi uvnitř strany?
Takový pocit rozhodně nemám! Je přirozené, že mají členové politické strany na některé skutečnosti odlišné názory. Stále ještě máme demokracii. Pro vaši představu: při jednání zastupitelstva města nebo na obvodech se zastupitelé drží usnesení, která byla přijata oblastní radou. Bohužel paní Vonka Černá se nechovala jako ostatní zastupitelé. Přestože jsme se s ní scházeli, diskutovali s ní vzniklé problémy a naše postoje, ona si pak hlasovala zcela svévolně, často proti postojům ODS. A to i přesto, že nám někdy slíbila jasnou podporu. Ona to nazývá rebelstvím, já bych to nazval podrazáctvím. To potvrzuje i skutečnost, že dnes tvrdí, jak se s ní nikdo nechtěl bavit. Ona to byla, kdo neměl k projednávaným věcem často co říci.

Kam bude kráčet dál ústecká ODS?
Pro mě je strašně důležité, že pomalu stoupá prestiž ODS v našem městě. Hřejí mě slova chvály starých, slušných harcovníků, kteří byli u zrodu strany, pamatují její slávu i pád na hranici volitelnosti, že se konečně „jejich“ ODS vrací do slušných kolejí. A nic na tom nezmění ani nenávistné komentáře „odésáckých“ kmotrovských dinosaurů.

Co vzkážete vašim bývalým kolegům?
Popřeju jim hodně úspěchů v jejich profesním životě. Respektuji jejich svobodné rozhodnutí změnit politický tábor, ale zároveň apeluji na jejich avizované pravicové hodnoty: pokud už nechtějí hájit barvy ODS, ať se vzdají svých zastupitelských mandátů, které získali jako kandidáti ODS. To by bylo jejich férové gesto na rozloučenou.