Zaregistroval jste nelibost lidí k stavbě na tomto dříve veřejném prostranství?
Žádnou negativní informaci nemám, nikdo mě nekontaktoval. Věřím, že dům i zahrada kvalitou a ohleduplností vůči okolí i výrazným přírůstkem zeleně vhodně doplní část území, kterou tvůrce územního plánu určil jako zastavitelnou.

Stavba je proti srsti lidem, kteří protestovali proti domu, jejž přesně zde dříve plánoval podnikatel Radko Vrbík…
Nemám takovou informaci. Na bývalém pozemku pana Vrbíka bude pouze přibližně polovina našeho domu, zatímco ta druhá bude stát na bývalých pozemcích města, taktéž určených k zástavbě a s tímto záměrem prodávaných. Nemám žádnou návaznost ani na tvůrce územního plánu z období cirka před dvaceti lety, ani na prodej pozemku městským obvodem předchozímu vlastníkovi asi před patnácti lety, ani na prodej dalších pozemků ze strany městského obvodu. Všechno ostatně vždy probíhalo řádně vypsaným a provedeným výběrovým řízením, do kterého se mohl přihlásit kdokoliv.

Kdy a za kolik jste koupil pozemky, na kterých stavíte?
Parcely číslo 1900/8, 1900/14 a 1899 jsme pořídili v roce 2015 celkem za 2 105 410 korun. A to od městského obvodu, který na ně tehdy organizoval výběrové řízení. Parcelu číslo 1900/1 jsem od pana Vrbíka koupil v roce 2016 za 2 400 000 korun.

Proč jste změnil původní plán na stavbu menšího rodinného domu na stavbu rozměrného rodinného domu?
Původní stavební řízení na rodinný dům přerušil stavební úřad vzhledem k nejasnému vlastnictví části jednoho z menších pozemků. Právní vadu způsobilo v roce 2014 nebo 2015 pochybení odboru správy obecního majetku městského obvodu. Úředníci při přípravě k prodeji pozemky vůbec nezaměřili. Stavbu jsem byl tedy nucen částečně realizovat i na pozemku 1900/1. V poslední fázi jsem se rozhodl pro vícegenerační bydlení vhodné i pro člena rodiny s plným zdravotním a tělesným postižením, který se narodil v mezidobí, a s tím spjatými speciálními požadavky na dodatečné místnosti v domě či bezbariérovost všech prostor.

Čím si vysvětlujete, že tak velkou změnu stavby před dokončením magistrátní úředníci akceptovali?
Jde o standardní a zákonný postup. Když jsou však změny takto rozsáhlé, je vyžadován celý proces, který je podmínkou pro získání nového stavebního povolení. Musel jsem znovu získat kladná stanoviska všech dotčených orgánů včetně příslušných odborů magistrátu, hygieny, hasičů, určených účastníků řízení i poskytovatelů energií. A ti všichni vydali i k nové stavbě kladné stanovisko.

Kdo dům navrhoval?
Architektonická kancelář republikového významu s výraznou specializací na rodinné domy. Navrhla ho nadstandardní, bude plně respektovat potřeby soukromých i veřejných vlastníků sousedních parcel.

Co kromě domu na rozsáhlém pozemku vyroste?
V přímém sousedství Střížovické ulice a stávajícího veřejného dětského hřiště vznikne prostorné multifunkční hřiště s dalšími prostory. Bude ho spravovat zapsaný spolek, využije ho pro pořádání sportovních a kulturních akcí, zejména pro děti. V plánu je účastnit se akcí typu Zažít město jinak, Ukliďme Česko a podobně.

Jak dlouho stavba potrvá?
Cirka rok a půl.

Těžká doprava prý poničila část chodníků na Klíši. Pokud to tak je, plánujete financovat jejich opravu?
Před započetím staveb jsem nechal provést pasportizaci silnice a chodníků. Pokud bylo něco poškozeno, tak to stavební společnost opraví. Prozatím vím o jednom drobném poškození.

Terénní úpravy měly údajně narušit kořenový systém dřeviny na sousedním pozemku. Je to tak?
V přímém sousedství je pouze jedna stará jablůňka na pozemku města, která je spíše po své životnosti. Nejsem si vědom poškození naší stavbou, které by vedlo k zhoršení jejího stavu. Pokud by se v budoucnu prokázal opak, jsem ochoten náhradní výsadbou případnou škodu zhojit.

Je pravda, že rychle skupujete i další nemovitosti na Klíši? Kde na to berete?
Vyjma pozemků v Střížovické ulici vlastním na Klíši více než 10 let jeden rodinný dům a jednu zahradu. Nadto jsem v roce 2017 ve výběrovém řízení koupil jeden objekt bývalých univerzitních kolejí a návazné pozemky. Všechno financuji nejčastěji klasickým hypotečním či jiným úvěrem, z menší části z vlastních prostředků.

Působíte jako podnikatel v několika společnostech. Co je vaším hlavním oborem?
Hlavním oborem je provoz maloobchodních prodejen v severních Čechách a Praze.