Jak se proměnila doprava v obci po přestavbě křižovatky na kruhovou?
Po dostavbě okružní křižovatky jsme nezaznamenali téměř žádné komplikace, naopak jsme se setkali s velmi pozitivními ohlasy. Máme radost, že nejen naši obyvatelé mohou bezpečně a plynule projíždět křižovatkou při provozu, který na tomto úseku panuje. Naší obcí podle posledního sčítání projede okolo 12 500 aut denně.

close info Zdroj: Deník zoom_in Těší vás také nové komunitní centrum. Jak funguje, kolik stálo a kdo s tou myšlenku přišel?
Celá budova, ve které sídlí i obecní úřad Přestanova, byla dlouhodobě ve velmi neutěšeném stavu. Otázka, jakým směrem se vydat, byla velmi aktuální. Rozhodli jsme se dům opravit. V přízemí vznikly kanceláře obecního úřadu, kuchyňka, sociální zázemí a čítárna. V prvním patře společenská místnost, kancelář, sociální zázemí a venkovní terasa. Ve třetím patře herna pro děti. Protiepidemická opatření nám zatím nedovolila plně centrum otevřít, ale od září plánujeme zájmové kroužky nejen pro děti, ale též pro seniory a spolky. Opravu jsme zafinancovali z části z úspor obce, a to 3,4 milionu, zbytek jsme čerpali z dotací ministerstva pro místní rozvoj a Ústeckého kraje, celkem 4,2 milionu korun.

Co je podle vás největší problém obce a jak by to šlo vyřešit?Přestanov se stal lokalitou, kde došlo k velkému nárůstu nových rodinných domů. Mladé rodiny postrádají například mateřskou školku. Nyní zpracováváme projektovou dokumentaci. K tomuto účelu jsme odkoupili pozemek o výměře 7,5 tisíce čtverečních metrů. V tomto areálu máme též dvě haly, které slouží obci jako zázemí pro techniku. Kromě toho by zde mohlo být do budoucna i jakési veřejné prostranství, kde by se mohly konat obecní akce. Jako velký problém vnímáme také shořelou budovu kabin pro sportovce a restaurace Na Hřišti. Už rok vedeme intenzivní jednání s projektanty a připravujeme rekonstrukci. Bohužel náklady na obnovu jsou velmi vysoké a naše obec není schopna je pokrýt. Proto jsme vypracovali žádost o dotaci z programu NSA, avšak myslíme si, že investice do 10 milionů vzhledem k obrovskému zájmu měst a obcí neuspějí. Nicméně hledáme další zdroje financování. Moc bychom si přáli náš sportovní areál plně využívat, ale bez šaten a sociálního zázemí to není možné.

close info Zdroj: Deník zoom_in Jak jste přečkali pandemii?
Domnívám se, že jsme se s ní vyrovnali se ctí. Náš úřad a krizová komise fungovaly po celou dobu nepřetržitě. Snažili jsme se všem obyvatelům pomoci, ať to byly roušky, respirátory, dezinfekce, formuláře, drobné nákupy a tak dále. Naši obyvatelé pracovali na COVID jednotkách a doposud pomáhají v očkovacím centru, za což jim moc děkujeme. Ekonomické následky cítíme celorepublikově, i v naší obci.

Jaké investice jste museli odsunout?
Zatím na naplánovaných projektech pracujeme, uvidíme, zda se nám je podaří zrealizovat. Nyní už víme, že například budovu restaurace Na Hřišti určitě nezprovozníme v plném rozsahu.

Na závěr: co plánujete na léto?
Na léto máme naplánované některé kulturní akce – letní kino, koncert, ke konci prázdnin tradiční Pohádkový les.