Jakými způsoby se policie dozvídá o domácím násilí?
Případ nám může oznámit škola nebo OSPOD, pokud jde o týrané dítě. Oznamovatelem bývají nemocnice, pokud v nich mají u pacienta podezření, že je zraněný v důsledku domácího násilí. S podezřením se na nás obracejí přátelé obětí nebo sousedé. V závažnějších případech se o domácím násilí dozvíme až při úmrtí oběti. Můžeme na ně přijít i při prověřování jiné, například drogové trestné činnosti.

Co trestní právo, jak posuzuje domácí násilí?
Podle závažnosti buď jako přestupek, nebo jako trestný čin. Přestupky řeší místně příslušné úřady. Trestný čin policie, a to podle paragrafu týrání osoby žijící ve společném obydlí. Tím se rozumí zlé nakládání, které osoba pociťuje jako těžké příkoří.

Podle čeho rozeznáte, že jde ještě o přestupek, nebo už o trestný čin?
Přesný návod na to není. Je to na posouzení orgánů činných v trestním řízení, a to je v každém konkrétním případu individuální. Hodnotíme intenzitu a dobu jednání. Obecně domácí násilí chápeme jako násilí dlouhodobé, trvá-li minimálně několik týdnů.

Když na domácí násilí přijdete, necháte agresora s jeho obětí dál v jednom bytě?
Když je důvodné podezření, že se útoky budou opakovat, nebo je samotný útok závažný, vykážeme násilníka ze společného obydlí, a to na dobu 10 dní. Pořádková policie toto může učinit přímo na místě, kde podezření na domácí násilí řeší. Vykázání má pak okamžitou účinnost.

Jde zajistit, aby se agresor držel od své oběti v bezpečné vzdálenosti déle?
Pokud už běží vyšetřování a osoba je obviněna z trestného činu, můžou orgány činné v trestním řízení využít předběžné opatření, kterým lze nahradit vazbu obviněného. Zakázat vstup násilníkovi do společného obydlí je zde možné až na dobu, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle však do právní moci rozsudku. O podobné předběžné opatření může u okresního soudu požádat také samotná ohrožená osoba. Pokud soudce návrhu vyhoví, zákaz vstupu či kontaktu v tomto případě trvá jeden měsíc až půl roku.

Domácí násilí doprovází i sexuální útoky

close Václav Kabátník z ústecké policie. info Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín zoom_in Václav Kabátník z ústecké policie. Kdo má domácí násilí na starosti na ústecké policii?
Na oddělení obecné kriminality máme dvacítku vyšetřovatelů. Domácímu násilí se věnují specialisté včetně žen, které mají k oběti domácího násilí podle mých zkušeností citlivější přístup. Součástí vyšetřování bývá vypracování znaleckých posudků, obvykle psychologických posudků oběti. Znalci hodnotí, jestli jde o skutečnou oběť domácího násilí, dynamiku vývoje vztahu oběti s agresorem a podobně. Posudek bývá u soudu hodně důležitým důkazem. Při domácím násilí moc svědků nebývá, děje se obvykle za zavřenými dveřmi. Výpověď oběti bývá v mnoha případech jediným přímým důkazem.

Jde zobecnit, kdo se domácího násilí dopouští?
Jeho pachateli jsou někdy ženy, ale zpravidla muži. Profese, věk nebo vzdělání nehrají žádnou velkou roli. K domácímu násilí dochází průřezově celou společností.

Pokud muž týrá manželku, dotýká se to i dětí. Má to násilník před soudem k tíži?
Jestliže je dítě v domácnosti, kde probíhá násilí, je ohroženou osobou. I když není přímo týráno, může to mít negativní důsledky na jeho psychiku a vývoj. A soud toto může posuzovat jako ohrožování výchovy dítěte.

Jak domácí násilí propuká? Je to náhlé, nebo postupné?Začíná to často méně závažně, obvykle slovním napadáním. Agresivita násilné osoby se stupňuje. V nejzávažnějších případech může dojít k těžkému ublížení na zdraví, nebo dokonce k vraždě. Příčinou je zpravidla přejatý vzorec násilného chování rodiče, někdy jsou incidenty spojeny s alkoholem, drogami nebo penězi – násilnický partner může být nezaměstnaný, mít nedostatek financí. Někdy to může být osobností člověka, jeho sklony k žárlivosti nebo i psychiatrická diagnóza. Domácí násilí bývá doprovozeno sexuálním násilím a dochází při něm ke znásilnění.

V osvětě a prevenci domácího násilí je v regionu aktivní intervenční centrum organizace Spirála. Znáte ho?
Dokonce s ním spolupracuji. Docházím za klienty Spirály. Ptají se mě obvykle na postupy policie při prověřování a vyšetřování domácího násilí. Pracovníci intervenčního centra naopak vzdělávají policisty v komunikaci s obětí. Intervenční centrum má v řešení domácího násilí důležitou funkci. Koordinuje činnost veškerých institucí, které na případech pracují. Pokud vykážeme násilníka z domu nebo bytu, zasíláme do centra do 24 hodin úřední záznam. Spirála pak zahajuje svou vlastní činnost, kdy osloví dotyčnou ohroženou osobu s nabídkou pomoci. Pomoc intervenčního centra nacházejí i sami lidé „z ulice“. Třeba ti, kteří zavolají na její telefonickou linku 475 511 811.

U policie je přes 30 let
Vedoucí ústeckého oddělení obecné kriminality, nadporučík Václav Kabátník je u policie od roku 1990. Od roku 2005 pracuje i jako externí konzultant krajského intervenčního centra pro pomoc obětem domácího násilí a stalkingu. Je mu 53 let, je ženatý, má dvě děti. Narodil se v Praze, v Ústí žije od té doby, kdy je u policie.