Ústí nad Labem přitom ale bude hospodařit s rekordně vysokým schodkem 742 milionů korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji města pokryje z výsledků hospodaření v předchozích letech a z nového úvěru. Zastupitelé totiž schválili rozpočet s celkovými příjmy něco málo přes 2,6 miliardy a s celkovými výdaji přes 3,3 miliardy korun. Neinvestiční část výdajového rozpočtu představuje sumu přes 2,4 miliardy, investice příští rok překročí 900,7 milionu.

Na splátky úvěrů vynaloží více než 102,4 milionu. V roce 2024 doplatí dodavatelský úvěr na rekonstrukci městského fotbalového stadionu, u Komerční banky bude zbývat k doplacení 590 tisíc. Zůstatek dlouhodobého úvěru u Evropské investiční banky v příštím roce klesne na 368 milionů korun.

Peníze pro obvody

Rozpočet k projednání tradičně předkládal zastupitelům ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO). Hned v úvodu zmínil, že navzdory rekordnímu schodku bude rozpočet na příští rok ve skutečnosti vybalancovaný ve shodě mezi příjmy a výdaji.

„Ve financování schodku jsme započítali 164 milionů úspor za roky 2021 a 2022. Dále 97 milionů úspor za letošek, 325 milionů z takzvaného zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v tomto roce (tedy zbytek peněz, které letos město z objektivních důvodů nestihlo proplatit za své investice – pozn. redakce), a nakonec 258 milionů korun z úvěru poskytnutým Českou spořitelnou,“ vysvětlil a poznamenal, že co se přípravy dotace pro městské obvody týká, dostaly v podstatě vše, oč požádaly.

Hasiči vyjeli v neděli dopoledne k požáru domu ve Vaňově.
Ve Vaňově hořelo. Kouře se nadýchali dva lidé, v domě nalezli mrtvého psa

Podle primátora Nedvědického, jak obvodní radnice předložily svoje návrhy, tak nakonec byly také přesně přepsány do návrhu rozpočtu města. S tím, že k tomu bude nutné připočítat ještě desetimilionovou rezervu určenou pro místa k ukládání kontejnerů na komunální odpad, kterou městské obvody také obdrží. Město zároveň počítá, že do svého závěrečného účtu zahrne i dotaci pro investice, kterou městské obvody využijí především na opravy drobné infrastruktury, jako jsou například chodníky.

Zároveň vysvětlil, že vysoké ceny energií se promítly prakticky do všech oblastí života ve městě, vzrostly náklady všem městským příspěvkovým organizacím, například městským službám, nebo muzeu. Ty chce město uhradit z rezervy určené právě k těmto účelům. Podobně se při tvorbě rozpočtu vedení Ústí snažilo reagovat i na požadavky odborů magistrátu, nebo znatelně navýšit rezervu na úklid, veřejné osvětlení a další.

Z operačního střediska ústecké městské policie. Tyto snímky brzy budou historie, jelikož se středisko bude stěhovat do ulice Na Nivách do větších a mnohem modernějších prostor.
Rvačky, vichr i špatné parkování. Byli jsme se podívat v "mozku" městské policie

Právě o výši dotace městským obvodům vždy v minulých letech vedení města vedlo složitá vyjednávání. I proto během diskuse zazněl z lavic opozice dotaz od zastupitele hnutí PRO Ústí Jana Hroudy, jestli skutečně dostaly, oč si řekly. „Mne by zajímalo, jestli pro to byl nějaký klíč? Obvody jsou vcelku rozdílné a rozmanité, ale navýšení dotace jsou pro některé z nich stejná, ale jinde ne. Týká se to například zeleně, kde Neštěmice a centrální obvod, obdržely o 2,5 milionu navíc, Severní Terasa o 2,4 milionu, ale Střekov jenom 900 tisíc korun, tak jestli Střekov nemá tolik zeleně,“ ptal se a oslovil zároveň starosty městských obvodů, kteří byli na zasedání přítomni.

Starosta zmiňovaného Střekova Pavel Peterka (ANO) na to reagoval s tím, že navýšení peněz na provoz chtěly městské obvody přibližně stejné. „To myslím, bylo okolo milionu. Na zeleň nám v posledních letech dotace od magistrátu velmi výrazně vzrostla a momentálně na to máme financí docela dost. Proto jsme na příští rok zažádali pouze o 900 tisíc. Samozřejmě máme co upravovat, ať už prořezy stromů, nebo sekání zelených ploch a podobně. V příštím roce vlastně ještě budeme přidávat sekání labských břehů, kde bychom chtěli, aby vznikly nové rekreační plochy. Takže v tom našem požadavku jsou zahrnuty i tyto nové plochy,“ přiblížil.

Investice do majetku

Investice do rekonstrukce majetku města představují pro rok 2024 částku přes 267 milionů. Zahrnuje především rekonstrukce silnic, kupříkladu v ulicích Mezní, Novoveská a U Městských domů, rekonstrukci služebny městské policie Na Nivách, rozšíření veřejného osvětlení, rekonstrukci uličního prostoru Výstupní, rezervu na participativní projekty, výměnu kamerových systémů, semafory na křižovatce Výstupní a Neštěmické, bezpečnostní úpravy v Masarykově ulici a jiné. Na rozvojové investice je pro rok 2024 pak má město připraveno více, než 211 milionů.

Jsou zde projekty na zvýšení bezpečnosti v ulici Sociální péče a světelná signalizace v Bělehradské, stavba tenisové haly a druhé etapy kanalizace ve Svádově, revitalizace budovy B domu kultury a rezerva na investiční akce s dotací. Řada dalších projektů bude financována z úvěru, který město má u České spořitelny. Týká se to projektových prací za téměř dva miliony pro fotovoltaické kolektory na městských budovách. Na rekonstrukci veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická čeká 40 milionů. Na revitalizaci Mánesových sadů v centru města 36,5 milionu korun a další.

Mohlo by vás zajímat: Úspěšné cheerleaders v Ústí existují už třicet let a mají i vlastní soutěž

Zdroj: Janni Vorlíček