V půl páté odpoledne vystoupil na pódiu vánoční Brass Band následovaný muzikálovým zpěvákem Josefem Vágnerem, ke kterému se později připojil i dětský pěvecký sbor Ústecké Bambini.

Nezbývalo mnoho do šesté hodiny odpolední, když před plné náměstí předstoupil primátor města společně s arcibiskupem římskokatolické farnosti, se kterým později přednesl vánoční poselství.