Infocentrum hypermarketu vyvolává rozhlasem po prodejní ploše, zda je přítomný zdravotník. Na výzvu reaguje nakupující žena - zdravotní sestra. Společně dále pokračují v oživování.

„Během několika málo minut přijíždí sanitka s lékařem. Pokračují v resuscitaci, která je úspěšná. Rychle poskytnutá první pomoc, laická resuscitace, která podle lékaře na místě byla prováděna správně a kvalitně, významně přispěla k přežití muže. Velmi se také osvědčil postup vyvolání přítomnosti zdravotníka infocentrem hypermarketu," popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Volenik.

Podle něj celá událost poukazuje na změnu chování a morální zodpovědnosti současné společnosti. „Věříme, že bude příkladem pro další občany. Cílem laické první pomoci je především zajištění přežití osob v bezprostředním ohrožení života, vážného onemocnění či úrazu do příjezdu zdravotnické záchranné služby," dodal Volenik.