Jednala o tom v pátek na Větruši konference, jejíž účastníci se zabývali úsekem vysokorychlostního železničního spojení z Prahy do Drážďan, který byl vyhodnocen jako slabé místo projektu.

DŮLEŽITÝ KROK

Český ministr dopravy Dan Ťok, saský ministr hospodářství, práce a dopravy Martin Dulig a další představitelé podepsali zakládací listiny společného Evropského seskupení pro územní spolupráci Nové železniční spojení Drážďany – Praha.

O stavbě vysokorychlostní železniční trati Praha - Drážďany jednali v Ústí nad Labem účastníci mezinárodní konference za účasti českého ministra dopravy Dana Ťoka a saského ministra hospodářství, práce a dopravy Martin Duliga.„Je to důležitý krok k uskutečnění tohoto projektu. Česká republika tak nezmizí z mapy vysokorychlostních tratí v Evropě. Čeká nás ještě hodně práce, budeme muset přesvědčit veřejnost i politiky, aby realizace tohoto projektu pokračovala," uvedl ministr Dan Ťok.

Jeho saský protějšek Martin Dulig potvrdil, že několik menších kroků bylo již uděláno.

„Dnes jsme se dostali k bodu, který zahájil naši další spolupráci. Chceme tento záměr předložit spolkové vládě, bude se jím zabývat i parlament. Doufám, že v polovině roku, definitivně do konce roku, budeme mít jistotu, že je schválen a bude zařazen do spolkového plánu dopravních cest," doufá optimisticky Martin Dulig.

TUNEL DO PIRNY

Podle Dana Ťoka jsou na české straně zajištěny i odpovídající prostředky na studie a další přípravné práce. „Nezabýváme se jen úsekem do Drážďan, ale také z Ústí nad Labem do Prahy," řekl ministr Ťok.

Vysokorychlostní trať by měla vést do Ústí nad Labem a pak odbočit z původní trasy Labským údolím a dlouhým tunelem zamířit do saské Pirny.

Zakládací listinu seskupení podepsal také Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje. „Zastupitelstvo tento záměr jednomyslně podpořilo a mohu slíbit, že Ústecký kraj své závazky, které pro něj z tohoto projektu vyplývají, splní. Železniční spojení se Saskem pokládáme za velmi důležité, je naším zájmem ho řešit," uvedl náměstek Stanislav Rybák.

Realizace vysokorychlostního spojení bude zřejmě otázkou desítek let. Měla by mimo jiné přinést zkrácení cesty z Prahy do Drážďan na pouhou hodinu. Převedení nákladní dopravy na tuto trať významně odlehčí labskému údolí od hluku, prachu a otřesů.