Společného setkání se zúčastnila téměř padesátka seniorů. „Tím, že jde o poslední setkání, tak jsme všichni trochu rozhození, ale myslím si, že to bude dobré a magistrát najde pro seniory jiné prostory," sdělila Jarmila Strnadová. Zástupci magistrátu, kteří na setkání také přišli, seniory ubezpečili, že o společné místo pro setkávání nepřijdou.

„Elixír jako organizace sice končí, ale všechny seniorské organizace v Ústí mají nabídku chodit dál do městského klubu, který plánujeme zřídit v kulturním středisku v kavárně. Prostory jsou větší a k dispozici budou mít i velký sál," podotkl náměstek primátorky Jiří Madar s tím, že tři sta tisíc korun, které šly na klub Elixír, zůstanou v rozpočtu na rok 2016 právě na provoz nového klubu.

„V kulturním středisku začne klub fungovat od nového roku. Upozornila jsem všechny seniorské organizace, že počáteční provoz poběží za pochodu," sdělila předsedkyně sociálně zdravotní komise Lenka Jaremová.

Předsedkyně výkonného výboru občanského sdružení Elixír Květoslava Votrubcová s návrhy magistrátu sice souhlasí, neskrývá však obavy. „U nás v Elixíru byl naprosto jasný řád. Věděla jsem přesně, jaké aktivity v jakou hodinu u nás proběhnou. Obávám se, aby si v městském klubu nelezly jednotlivé organizace takzvaně do zelí," řekla Votrubcová.

Lenka Jaremová situaci uklidňuje. „Harmonogram jednotlivých akcí a setkávání seniorů bude samozřejmě nutné zkoordinovat a vyladit. V lednu ale hodlám dát do rady návrh na jmenování rady seniorů, která si následně klub vezme organizačně na starost. Mám ohlasy od ostatních seniorských organizací, které se těší a souhlasí s pevným měsíčním harmonogramem. Vždyť si doposud prostory pronajímaly a platily samy," doplnila Jaremová.