Až do 29. srpna je možné se hlásit na fakultu výrobních technologií a managementu, fakultu zdravotnických studií, životního prostředí, filozofickou, pedagogickou a přírodovědeckou fakultu.