V některých klenbách se vlivem počasí objevovala narušení a kotevní systém začínal být přetížený. V květnu a v červnu začaly přípravné práce, zajištění staveniště a nevyhovujících hlav na starých kotvách. Nahradí je dvaadvacet nových.

Projekt spolufinancuje EU z Fondu soudržnosti Operačního programu Životního prostředí. Celková cena dosáhla zhruba 10,7 milionu korun. Hotovo má být nejpozději do konce října.