Porodní sál na Gynekologicko-porodnické klinice FZS Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se uzavře ve dnech 20. až 24. září. "Provoz na oddělení rizikového těhotenství, porodnice nadstandard a porodnice standardního šestinedělí bude po dobu uzavření porodního sálu probíhat v dočasném omezení," upozornila Krajská zdravotní, která ústeckou nemocnici provozuje. Provoz ostatních pracovišť kliniky bude zachován bez omezení.

Porody budou ukončeny v pondělí 20. září v 6.00 hodin, provoz porodního sálu bude opět zahájen v pátek 24. září v 6.00 hodin.

"O uzavření jsou informována porodnická oddělení v nemocnicích Krajské zdravotní v Děčíně, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích, kde si rodičky případně mohou zajistit registraci k porodu dle vlastního výběru," uvedli zástupci Krajské zdravotní.