Dotace mohou získat jednotlivci, neziskové organizace, školy, obce i města a sice pro projekty jež mají startovat do letošního podzimu. Vybírat přitom mohou z podpory malých projektů s podporou do 30 tisíc korun, případně středních do 150 tisíc korun, nebo velkých právě do 400 tisíc korun. Dotace poskytuje Nadace Partnerství a jsou určeny pro jednotlivce i spolky.