Velké množství žádaného materiálu už nashromáždila a rozdělila potřebným sbírka na pomoc Ukrajině, kterou se svými studenty a zaměstnanci uspořádala ústecká univerzita. Původně měla probíhat od 1. do 11. března, pokračuje ale dál. "Materiální forma solidarity neustále probíhá, a tak je sbírka v tuto chvíli otevřená bez časového omezení a pracovníci i studenti univerzity mohou do lobby rektorátu UJEP na ústecké adrese Pasteurova 1 stále přispívat tím nejžádanějším materiálem," uvedla mluvčí UJEP Jana Kasaničová.

„Jedná se zejména o zdravotnický materiál, trvanlivé potraviny, dětskou výživu, deky, spacáky, matrace či karimatky, hygienické potřeby a podobně,“ upřesnil prorektor pro vnější vztahy Pavel Doulík.

Hasiči zprovoznili 55 lůžek v konferenčním sálu ústeckého hotelu Vladimir.
Centrem pomoci Ukrajincům v Ústí prošlo už více než šest tisíc lidí

Do sbírky zdaleka nepřispívají pouze lidé spjatí s univerzitou. Jejím prostřednictvím předala materiální dary také řada místních občanů a institucí. „Policie ČR v Ústí nad Labem výsledek své solidarity v podobě materiálních darů převezla na naše koleje, které byly takřka prvním místem ve městě, kde našly útočiště uprchlé ukrajinské maminky s dětmi,“ upozornil rektor UJEP Martin Balej.

Materiální sbírka UJEP již dvakrát zaplnila prostor, který je pro ni v lobby rektorátu vymezen, a tak byl shromážděný materiál už několikrát distribuován na potřebná místa.

„Původně jsme zamýšleli, že kompletní sbírku po jejím uzavření převezeme do Domu národnostních menšin v Praze, odkud by byla dopravena na Ukrajinu. Realita je ale taková, že sbírka aktuálně pomáhala zejména v Ústí nad Labem. Byla rozvezena na univerzitní koleje, do Charity v Ústí nad Labem a hotelu Vladimir. Do Domu národnostních menšin v Praze jsme převezli zejména spací pytle, deky nebo karimatky,“ řekl vedoucí oddělení marketingu a propagace UJEP Ondřej Kounovský.

Samostatnou sbírku organizuje také Fakulta umění a designu UJEP. Sběrné místo pro materiálovou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny je také ve studovně Pedagogické fakulty UJEP.

"Hmotná pomoc prchajícím ukrajinským občanům od univerzity nemá pouze podobu materiálních darů. Členové vedení UJEP například předali na univerzitní koleje částku 30 000 korun, která byla rovným dílem rozdělena mezi ty, kteří zde nalezli azyl. Jednalo se aktuálně o 68 osob - 32 dospělých a 36 dětí, z toho například jedno čtyřměsíční miminko či rodiny se čtyřmi až pěti dětmi," dodala mluvčí univerzity Jana Kasaničová.