Starší z mužů, Rudolf Schicht, jen pokyvuje hlavou. „Je to velmi zajímavé," říká německy při pohledu na archiválii z počátků minulého století. „Je velmi překvapují a moc dobře, že se takové věci vůbec zachovaly."

Sám ovšem nepatří k té slavnější větvi průmyslnické rodiny. „Otec Rudolfa Schichta pracoval u podnikatele Schichta jako šofér," vysvětluje Thomas Oellermann z organizace Collegium Bohemicum. který Schichta doprovází.

Oba totiž pořádají přednášky na školách i pro veřejnost v rámci projektu Dějiny spojují. Jedna z nich je právě teď, ve středu v osmnáct hodin, i ve Fokus kafe, bývalé Bárce, u Hraničáře.

„S Collegiem Bohemicem Rudolf Schicht spolupracuje již delší dobu," vysvětluje Oellermann. „Například pro připravovanou trvalou expozici k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí propůjčil několik rodinných dokumentů."

Rudolf Schicht je střekovským rodákem. „Narodil se v roce 1933," říká Oellermann. „Odejít musel v roce 1946, během jednoho z odsunů německého obyvatelstva. V rodném městě chce navštívit místa spojená s životem jeho rodiny."

Jak na Ústí vzpomíná? Prý v dobrém, hlavně na dobu před válkou a okupací. „Už to ale bohužel není to Ústí, které jsem znal. To město mívalo lepší atmosféru, domy bývaly hezčí, samozřejmě zničilo je bombardování a zmizely za komunistů," líčí své pocity z návštěvy. „Schichtovy závody (dnes areál Setuzy) měly plán, panoval tu větší pořádek než dnes. Vypadá to tam jako bez koncepce," míní o tom.

Jen málokteré jméno je tak těsně spjaté s dějinami a hospodářským rozmachem města Ústí nad Labem, jako jméno Schicht. Třeba slavné Schichtovo mýdlo s jelenem známe dodnes a „Čistota půl zdraví!" není české přísloví, ale vymyšlený reklamní slogan právě na toto mýdlo.

Své o tom ví i ústecký historik Martin Krsek, další návštěvník setkání. „Je zajímavé, že pan Rudolf šíří slávu jména Schichtů dál. Založil totiž v Německu firmu na výrobu součástek automobilů a vrtulníků, která je dnes známá po celém světě," řekl.