Zbývá jen patnáct dárců ochotných zaplatit po 25 tisících korunách. Díky nim by pak Ústecká komunitní nadace mohla pokračovat v přípravě stavby schodiště na šikmou věž gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru města. Přesněji, peníze by použila na pokrytí nákladů spojených s přípravou projektové dokumentace.

Dárci by si vlastně zaplatili jeden ze schodů, které by na věž vedly. Doposud si schod pořídilo 29 lidí. Mezi nimi například i bývalý primátor města Ústí nad Labem Petr Gandalovič nebo známý architekt Martin Rajniš. Dohromady to činí kolem 800 tisíc korun.

Věž je součástí gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem a je od války veřejnosti nepřístupná. O její znovuotevření veřejnosti usiluje nadace pátým rokem. „Máme v ruce závazná stanoviska od památkářů, hasičů a čekáme na vypořádání našeho podnětu k územnímu plánu,“ popsala ředitelka nadace Kateřina Valešová.

Stavba samotná by podle odhadů měla přijít zhruba na 18 milionů korun. „Následovat bude jednání s městem a římskokatolickou církví, s cílem najít možnosti zapojení města do tohoto projektu a získání finančních prostředků,“ pokračovala Valešová.

Výhled z věže na centrum

V projektu se angažuje i ústecký architekt a památkář Matěj Páral. Právě on oslovil Martina Rajniše. „Specializuje se na vyhlídkové věže, řekl bych, že se jimi proslavil. Jsem rád, že nabídku přijal a pomohl s projektem,“ prohlásil Páral.

Podle něj by výhled ze šikmé věže mohl být něčím zajímavým, co Ústí návštěvníkům nabídne navíc. „Samozřejmě je potřeba ohlídat památkovou hodnotu věže. Ale Rajnišovo jméno je zárukou dobré architektury,“ konstatoval Páral.

Rajnišův ateliér Huť architektury se podle jeho architekta Tomáše Kosnara bude projektem zabývat i v budoucnu. „Je pro nás velmi důležitý a vážíme si jej. Při práci bylo složité uspokojit hasiče i památkáře. V době, kdy věž vznikla, nebyla navržena na dnešní bezpečnostní normy,“ uvedl Kosnar.

Zapojení města ovšem komplikují podle náměstkyně Věry Nechybové (UFO) jednak ekonomické dopady koronavirové krize, jednak zákony. „V letošním a příštím roce kvůli krizi určitě nebude možné, aby na to město finančně přispělo. Do budoucna zůstáváme určitě otevření diskusi a návrhům. Zároveň je potřeba právně ošetřit, jak by mohlo město investovat do majetku třetích osob. Ale jinak je to super nápad, mně se líbí,“ poznamenala Nechybová.