Sčítání ptactva je vytvořené tak, aby se do něj mohli zapojit prakticky všichni, kteří mají zájem. Odborné znalosti totiž nejsou vyžadované. „Je to jednoduché sledování ptáků na krmítku během jedné hodiny. Stačí mít knížku nebo jiný nástroj, podle kterého určíte ty nejběžnější ptáky. Zda jsou u krmítka sýkory, koňadry nebo modřinky,“ přiblížil ústecký ornitolog Václav Beran.

Postup při sčítání ptáků je snadný. „U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku. V úvahu přitom bereme všechny ptáky, které během své hodinky spatříme. Nejen ty, kteří přistanou přímo na krmítku,“ sdělila Dita Hořáková z České společnosti ornitologické.

Během víkendu můžete průběžný stav sčítání sledovat on-line na ptacihodinka.birdlife.cz. Lidé mají čas na vložení výsledků on-line do 17. ledna. Ti, kdo nemají možnost elektronického odeslání, mohou výsledky poslat poštou pomocí sčítacího formuláře, který je ke stažení na zmíněném webu. „Odhadujeme, že konečné výsledky budeme znát v únoru,“ dodala za ornitologickou společnost Alena Skálová. 

I přes obecně klesající počty opeřenců skýtá severočeské prostředí podle ornitologa Berana území, která některým druhům opeřencům svědčí. „Těžba zdejší krajinu zanechala paradoxně velmi pestrou. Na okrajích těžebních oblastí jsou podmínky zajímavé pro celou řadu druhů. V Ústeckém kraji hnízdí stále ještě linduška úhorní, která na jiných místech České republiky vyhynula,“ přiblížil Beran.

Cílem Ptačí hodinky je zjistit více o chování přezimujících ptáků v České republice, o kterém toho zatím odborníci vědí velmi málo.

Vyrazí i k vodě

Lidé ale o tomto víkendu nebudou sčítat ptáky jen na krmítkách v zahradách u svých domů. Přes 400 ornitologů u nás vyrazí také na více než 700 lokalit u řek, rybníků, přehrad, jezer a budou sčítat vodní ptáky.

„Sčítání nám přibližuje i cenné údaje o tom, kde se nacházejí významná zimoviště, jak ptáci reagují na extrémní výkyvy počasí a další klimatické změny. Z dlouhodobých dat tak můžeme hodnotit, zda vodní ptáky efektivně chráníme,“ řekla koordinátorka sčítání v Česku Zuzana Musilová.

Změny klimatu podle ní mění zažité zvyky vodního ptactva. Mění se místa, kde zimují, kde se rozmnožují, i početnosti jednotlivých druhů. „Abychom mohli druhy a jejich stanoviště chránit, musíme znát, jaká prostředí si jednotlivé druhy vybírají,“ vysvětlila Musilová. Sčítání vodních ptáků v Česku organizuje Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.