Záměr výstavby nových rodinných domů v Ústí nad Labem se objevil zhruba před rokem, kdy jej poprvé představil investor, ústecká společnost Mobilní haly. Ze zjišťovacího řízení vyplynulo, že je potřeba posoudit vlivy na životní prostředí, tzv. velkou EIA. Právě tento dokument bude ve středu 30. srpna projednán s veřejností. K prostudování je na portále CENIA, kde se tato dokumentace zveřejňuje.

Plánovaná výstavba na DoběticíchPlánovaná výstavba na DoběticíchZdroj: Deník/Jiří Škoda

K záměru se kriticky staví část veřejnosti. Lidé si stěžují zejména na to, že Šrámkova ulice neposkytuje dobrou přístupovou cestu pro tak rozsáhlou stavbu. Nebo také na to, že nová čtvrť zásadně promění jejich okolí, a tím i znehodnotí cenu jejich domů a pozemků.

Více v naší reportáži z července:

Desítky nových domů mají vyrůst na louce nad Doběticemi.
Nové domy u Dobětic? Promění okolí, znehodnotí ceny pozemků, vadí starousedlíkům