„Zrušení pivovaru ve Velkém Březně nepřichází v úvahu," tvrdili několikrát zástupci pivovarské společnosti Heineken ČR po rozhodnutí o uzavření zdejší lahvárny. Pro Ústecký deník se k tomu vyjádřil i generální ředitel společnosti Erik Jan G. Hamel.

Má velkobřezenský pivovar budoucnost?
Určitě. Značka Březňák je pro nás velmi důležitá. Věnujeme jí velkou pozornost. Na příští rok máme pro Březňák připravenou rozsáhlou kampaň a to včetně televizní reklamy. Ostatně, kdybychom chtěli tento pivovar zrušit, neinvestovali bychom do jeho modernizace a zvýšení kapacity více než 150 milionů korun. Spolu s pivovary v Brně a Krušovicích má Velké Březno v plánech Heinekenu své trvalé místo.

Erich Jan G. Hamel
Generální ředitel Heineken Česká republika a. s.

V pivovarnictví působí 21 let.

V České republice je již sedm let, nejdříve jako finanční ředitel, od letošního dubna je generálním ředitelem společnosti. Do roku 2007 byl finančním ředitelem Heinekenu na Slovensku. Studoval na univerzitách v Rotterdamu a v Amsterodamu.

Obavy pivařů o Velké Březno vycházejí z toho, že Heineken má pověst společnosti, která skupuje a pak ruší pivovary. Zrušili jste Krásné Březno, Louny, Kutnou Horu i Znojmo…
Cílem naší společnosti je vařit dobré a kvalitní pivo. A k tomu jsou potřeba také kvalitní technické a výrobní podmínky. A upřímně řečeno, v pivovarech, které jste zmínil, takové podmínky nebyly. Předchozí majitelé do nich neinvestovali v průměru posledních sedmnácti let ani korunu, a to, co se tam udělalo, často nebylo ku prospěchu věci. Technická úroveň výrobního zařízení byla tragická a museli jsme hledat kvalitní a také ekonomická řešení. Udržet všechny pivovary v provozu prostě nebylo možné. Například v případě pivovarů v Krásném a Velkém Březně jsme stáli před těžkým rozhodnutím. Nakonec jsme si vybrali Velké Březno, které posilujeme a krásnobřezenský pivovar byl zrušen.

Situace na pivním trhu není právě optimistická, odbyt klasického piva klesá, prosazují se například ovocná piva a speciály. Co to pro vás znamená?
My jsme tento trend zachytili, speciály a ovocná piva jsou součástí našeho výrobního programu již několik let a zaměřujeme se také na podporu pivní klasiky. Úspěch má program piva z tanku. I v Ústí nad Labem je několik restaurací, kde jsou umístěny tanky s Březňákem a čepuje se z nich pivo, které se kvalitou velmi blíží tomu, jaké je přímo v pivovaru.

Jak dlouho působíte v České republice a jak dlouho ještě plánujete zůstat?
Nejdříve jsem byl na Slovensku. V České republice jsem měl být tři až čtyři roky. Ale jsem tu už sedm let a zřejmě ještě tři nebo čtyři roky zůstanu. V Čechách se mi velmi líbí. Působil jsem tu nejdříve jako finanční ředitel, pak jsem přešel na tuto funkci. Pivo je věc mého srdce. V pivovarnictví pracuji více než dvacet let. Vyzkoušel jsem řadu pozic včetně základních dělnických profesí. Podobně jako řada mých kolegů jsem začínal mytím tanků.

Čeho chcete na své české misi dosáhnout?
To je jednoduché. Chci, aby se všechny tři naše pivovary rozvíjely a vařily dobré pivo, tak aby naši zákazníci byli spokojeni.

Rozhovor vedeme v němčině, ale jste v Čechách už sedm let, určitě už musíte umět česky.
Učil jsem se česky, ale protože jsem měl v Čechách končit, přestal jsem s tím. Určitě se chci zlepšit. Hodně rozumím, ale vím, že nemluvím moc dobře.