Jeho náhlý odchod zasáhl každého, kdo jej znal. Celý život pracoval s dětmi a zasloužil se o popularizaci turistiky. Znovu zakládal sociální demokracii v zemi. V době, kdy nebylo jasné, jak sametová revoluce dopadne, se nebál jít přebírat její archívy. Ústečtí turisté mu dlouhá léta přátelsky a s důvěrou říkali „šéfe". Jmenoval se Miloslav Draxl.

„Skvělý, nezištný a zodpovědný člověk," myslí si o něm například Václav Houfek, člen sociální demokracie a ústecký historik. „Byl velmi aktivní a pečlivý. Překvapilo mě to. Ještě ve čtvrtek jsme mluvili o cestě na Ještědský tábor lidu."

Pocházel ze starobylé sociálně demokratické rodiny. Jeho praděd Josef Draxl patřil ke spoluzakladatelům české sociální demokracie už v 19. století, jeho děd Václav Draxl počátkem 20. let 20. století býval i poslancem Československé republiky, o jejíž vznik se významně zasloužil.

Jeho otec Záboj Miroslav Draxl však zahynul jako třicetiletý havíř při důlní katastrofě na dole Nelson III.

Miloslav Draxl (v brýlích) se narodil 6. září 1929 v Hrdlovce u Teplic. Pocházel ze starobylé sociálnědemokratické rodiny. Celý život pracoval s dětmi a věnoval se turistice. Za to získal řadu ocenění, včetně Ceny primátora Ústí. Zesnul 19.července 2013.

Celoživotní láskou Miloslava Draxla ale vždy bývala turistika. Už v letech 1945 až 1950 vedl turistický oddíl Junáka. S dětmi a mládeží pracoval pak i od roku 1959 až do roku 1990, kdy byl vedoucím stanice mladých turistů při tehdejším Krajském domě pionýrů a mládeže v Ústí.

„Nesmírně si ho vážím a vždycky jsem si ho vážil. Pamatuji si ho už z dob, kdy jsem přišel bez zkušeností do tehdejšího Krajského domu pionýrů," vzpomínal na něj radní Ústí Jan Eichler, současný ředitel Domu dětí (DDM).

„Tenkrát vedl mladé turisty. Předal mi spoustu zkušeností. Zažil jsem s ním nejednu legrační historku, rád vzpomínám na výlet do Drážďan. Měli jsme společný stan a já udělal chybu, že jsem šel spát až po něm a pak jsem do rána sotva zamhouřil oka, strašně chrápal," smál se.

V důchodu pak nedokázal jen tak prostě založit ruce do klína a čekat. Proto organizoval i výlety pro seniory.

Miloslav Draxl později také získal celou řadu ocenění. Kromě těch za přínos rozvoji turistiky například taky Cenu primátora. Teď ti, kdo ho znali, opět hovoří o tom, že by bylo vhodné mu alespoň in memoriam udělit čestné občanství města Ústí nad Labem. „Já to určitě podpořím," dodal Eichler.