Ústečtí radní už schválili veřejnou zakázku na její opravu s předpokládaným objemem financí ve výši 5,9 milionu korun. Práce by měly trvat dva měsíce, a sice od 1. května do 30. června příštího roku.