Nová výstava v ústeckém muzeu „Nestabilní podloží: sesuvy, životy & perspektivy“ se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin coby unikátní procesy a prostory setkávání odlišných časů a měřítek Země a člověka. Umožňuje nahlédnout do čtyř kontur společenského a přírodního života sesuvu, jež tvoří jednotlivé části výstavy.

Část Moderní vědění zachycuje anatomii sesuvu pohledem geologie, stejně jako poodhaluje momenty z historie utváření této vědní disciplíny.

Realitní kancelář Realita ve své části výstavy spíše než pozemky či nemovitosti nabízí základní reorientaci pohledu a zkušenosti člověka ve světě, jež je nezbytná pro soužití se sesuvy, má-li člověk minimalizovat škody.

Část Neposednost představuje sesuv jako vzpurný element, jehož nestabilní podloží má sílu destabilizovat vědecké, správní či antropocentrické jistoty moderního člověka a jeho světa.

A v neposlední řadě část Život v trhlinách Země představuje kontury života sesuvu navzdory na příkladu vesnice Maršov na Uherskobrodsku.

Ústečan Lukáš Pulko, který dlohodobě vede fotbalovou akademii pro děti z vyloučených lokalit, se osobně setkal s papežem. Jako člen světového výběru Romů si také zahrál proti výběru Vatikánu.
Fotbal poslal Ústečana Lukáše Pulka do Vatikánu. Setkal se s papežem

Výstava, přestože je prostorově nevelká, je nabitá množstvím zajímavých informací zprostředkovaných s využitím moderní audiovizuální prezentace.

A protože sesuvy ke zdejší sopečné krajině neodmyslitelně patří, nemohla na výstavě chybět regionální nadstavba. Nově doplněná část výstavy nazvaná Sopečná krajina v pohybu prezentuje nejznámější sesuvy z oblasti Českého středohoří (Kozí vrch, Klapý, Čeřeniště, Vaňov, D8 ad.) včetně dobové, historické perspektivy na jejich vznik a následky.

Výstava Nestabilní podloží: sesuvy, životy & perspektivy připravil tým ve složení Bob Kuřík, Vojtěch Pecka, Pavel Sterec, Jan Klimeš a Jiří Suchánek.

Regionální rozměr výstavy zpracovali Jan Klimeš, Pavel Raška a Zuzana Vařilová. Výstavu prezentuje v roce 2021 Muzeum města Ústí nad Labem ve spolupráci s Akademií věd ČR a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Vladimír Cettl