Sesuv pod Vaňovským vodopádem pomalu mizí. Stezka by měla být průchozí po 20. dubnu. Zdejší lidé se ale stále častěji ohlížejí na okolní svahy s obavami. Nacházejí se totiž v registru sesuvných území České geologické služby.

I tentokrát se balvany a hlína nedaleko vyhlídky Vrkoč uvolnily z rozmoklého svahu. „Nyní v tomto prostoru trvají práce na odstranění uvolněných a nestabilních segmentů skalního masivu a svahu. Vzhledem k pádům kamení žádáme veřejnost o zvýšenou opatrnost, respektování pokynů pracovníků provádějících sanaci a omezení pohybu,“ sdělila mluvčí města Romana Macová.

Jak ale popsal zdejší obyvatel a předseda spolku Občané Vaňova Julius Bereš, strach z dalšího pohybu svahů v nich asi zůstane napořád. „Podloží tu má obdobné podmínky po celé délce svahu. Myslím, že ani ten nejlepší odborník nedokáže říci, kdy a co se zase utrhne. Ale jinak jsme rádi, že to opravují,“ podotkl.

Dlouhotrvající deště podle něj můžou způsobit neštěstí. „Před lety chodil člověk na kontroly, ptali se nás, co jsme zaznamenali. V poslední době to poněkud ustrnulo. Byli bychom vděční, kdyby existovalo číslo, kam bychom mohli operativně hlásit pády balvanů,“ řekl.

Místostarosta centrálního ústeckého obvodu Karel Karika ale poznamenal, že odbor životního prostředí sem chodí na kontroly pravidelně.

„Je pravda, že by to u Čertovky chtělo novou opěrnou stěnu, vyřešit odvodnění a opravy kanalizací. Už si docela dlouho lámeme hlavy, co s tím, jelikož dešťovou vodu do kanalizace svést nelze. Chápu, že se místní lidé bojí, ale dokud nebude kanalizace, tak s tím nikdo nehne,“ dodal místostarosta.