Od té doby se jednou za dva či tři roky konají na různých místech ve světě. Účastníkem tohoto setkání byl i vysokoškolák a Ústečan Jan Hudáč.

Co bylo na programu těch dvou týdnů?
První týden tradičně proběhly Dny v diecézích. Mladé lidi z Ústecka hostila malá farnost Miescisko nedaleko Hnězdna. Ubytovali nás v rodinách a navštívili jsme významná místa regionu a účastnili se mše svaté. Porovnali jsme síly i ve fotbalovém zápase s polskými dobrovolníky. A druhý týden jsme strávili v Krakově. Dopoledne byl program v Českém národním centru, odpoledne mezinárodní program, jehož se zúčastnil i papež František. Konaly se pro účastníky koncerty a další akce.

Kolik vás bylo na setkání z Ústí nad Labem?
Kolem dvaceti, z Litoměřické diecéze pak na 150 účastníků a z celé republiky téměř šest tisíc.

Navázali jste přátelství s polskými mladými křesťany?
Navázali, a to na předprogramu v Miescisku. Potěšilo nás, že na tak malou obec s okolo 2 500 obyvateli mají velmi aktivní a živou farnost. Každé z dvojice z našeho autobusu se ujala jedna místní rodina, s níž jsme žili necelý týden. Poláci mají silnější kořeny ve víře než u nás, dokážou si víry více vážit a jsou na ni opravdu hrdí.

Jaký byl váš nejsilnější zážitek z tohoto setkání?
Pro mne to byla sobotní vigilie na Campusu Misericordiae. Spolu s dalšími dvěma miliony mladých křesťanů jsme zapálili svíce a v naprostém tichu se ponořili do modlitby, jíž předcházela inspirující promluva papeže Františka. Na které jiné akci je možné, aby ztichl dvoumilionový dav?

A váš dojem z osobnosti papeže Františka?
Je to člověk na svém místě. Přesně ten typ, kterého současná církev potřebuje. Je skromný, pokorný a dokáže oslovit a inspirovat i mnohé nevěřící. Před pár lety zmínil deset rad pro šťastnější život a myslím, že fungují univerzálně a nezávisle na jakémkoliv vyznání.

Mluvil jste s papežem Františkem?
Nejblíže jsem se k papeži Františkovi dostal asi na dvacet metrů ve VIP zóně při páteční křížové cestě, a to po důkladném odbavení a několika kontrolách. Polští organizátoři nenechali nic náhodě a celou akci provázela opravdu přísná bezpečnostní opatření.

Byl jste na takové akci prvně?
Tohle byly mé druhé Světové dny mládeže. Účastnil jsem se jich již v Madridu v roce 2011 s papežem Benediktem XVI. Příští SDM budou v Panamě v roce 2019 a již nyní zvažujeme s Ústečáky účast.

Co byste vzkázal mladým Ústečanům?
Přetlumočím vybraná slova papeže Františka ze setkání v Krakově: „Doba, kterou dnes prožíváme, nepotřebuje pohovkovou mládež, nýbrž mládež, která už má obuté boty nebo spíše pohorky. Přijímá pouze hráče základní sestavy, nepotřebuje náhradníky. Dnešní svět vás žádá, abyste byli protagonisty dějin, protože život je krásný vždycky, když jej chceme žít, vždycky když chceme zanechat stopu. Dnešní dějiny nás žádají, abychom bránili svoji důstojnost a nenechávali o naší budoucnosti rozhodovat druhé.

Arnošt Herman

Setkání se účastnilo i několik Ústečanů.Zdroj: Jan Hudáč

Setkání se účastnilo i několik Ústečanů.Zdroj: Jan Hudáč