"Dále se strážníci zaměřují na kontroly lidí bez domova, kteří si svá provizorní obydlí budují v těsné blízkosti veřejně prospěšných zařízení, jako jsou kolektory, parovody nebo retranslační stanice," doplnil Jan Novotný z městské policie.

Při této stážníci z prostoru kolektoru na Mariánské skále vykázali dva bezdomovce, kterým strážníci vysvětlili, jakého protiprávního jednání se svým chováním dopouštějí.

"Vzhledem k tomu, že tito lidé při ohřívání potravin používají otevřeného ohně, mohli by zařízení poškodit," dodal Novotný. 

Ústečtí strážníci kontrolují restaurace.