„S ohledem na regulativy územního plánu je nutné přepracovat kompletní projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení. Z tohoto důvodu není možné zahájit realizaci předmětné stavby v letošním roce," uvedla starostka Severní Terasy Renáta Zrníková.

FORMÁLNÍ ŽÁDOST PRIMÁTORKA ZAMÍTLA

Obvod získal na stavbu dotaci od magistrátu, a to 2,5 milionu korun. Zrníková tak požádala primátorku Věru Nechybovou o převedení již schválené investiční dotace z letoška do roku 2017. „Žádost se týká jen převedení již schválené akce do roku 2017, negeneruje tedy žádné finanční požadavky směrem k rozpočtu města na příští rok. Přestože jde o čistě formální záležitost, žádost byla zamítnuta," vysvětluje Zrníková s tím, že situace s parkováním na Doběticích je ovšem zoufalá a vyžaduje rychlé řešení.

„Vyřizování povolení je v běhu, proto jsem požádala paní primátorku o předložení této žádosti na nejbližším zasedání zastupitelstva města," dodala Zrníková. To potvrdila i Dana Gloserová z kanceláře primátorky. „Variantu převodu nevyčerpané částky projednají zastupitelé 7. prosince 2016," uvedla Gloserová.

Finanční výbor města se problémem nezabýval. „Jistě jsou k diskuzi obě varianty, jak vratka peněz magistrátu, tak převod do roku 2017 v rozpočtu Severní Terasy. Je to věcí odborné i politické diskuze, jaký postup je formálně a věcně vhodnější. V celkovém rozpočtu města to nejsou prostředky zásadní," myslí si člen finančního výboru Radim Bzura.

OBYVATELŮM SE ZPOŽDĚNÍ NELÍBÍ

Zda tedy Severní Terase zůstanou miliony z dotace v rozpočtu, anebo je budou chtít zastupitelé vrátit, prozatím není zřejmé. „V minulosti bylo obvyklé, že pokud městské obvody nestihly čerpat účelově vázané investiční dotace, přesunuly se do následujících let. Jako například v případě dotace pro Střekov na nákup Lázní Vrbenského," doplnila Zrníková.

Obyvatelům se zpoždění výstavby nových parkovacích míst nelíbí. „Ve večerních hodinách tady vůbec není kde zaparkovat, auta stojí všude, kde se dá. Nová místa by určitě pomohla situaci na Severní Terase uklidnit. Musí se jednat rychle," myslí si obyvatel Severní Terasy Ondřej Pixa.