Celkem 93 % zákazníků vyjádřilo svou spokojenost s kvalitou dodávané pitné vody.

Společnost zaznamenala i nárůst pití vody z kohoutku oproti loňskému roku o 5 %. Vodu z kohoutku používá ke konzumaci 91 % oslovených zákazníků.