Úpravna vody Chřibská (ÚV) na Děčínsku byla postavena v několika etapách v šedesátých až osmdesátých letech minulého století jako jednostupňová dvoulinková úpravna. Vyrábí pitnou vodu v jedné lince ze surové povrchové vody (odebírané z vodní nádrže Chřibská postavené na řece Chřibské Kamenici) a ve druhé lince z několika zdrojů podzemních.

„Úpravna dodává pitnou vodu pro cca 40 tisíc obyvatel a představuje rozhodující zdroj pitné vody v regionu. Cílem akce byla modernizace technologií úpravny tak, aby se vyrovnala s klesající kvalitou surové vody a zajistila výrobu kvalitní pitné vody,“ přibližuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák. 

V rámci této akce došlo ke kompletní rekonstrukci obou technologických linek, ke stavebním úpravám na stávajících objektech v areálu úpravny vody včetně areálu kalových lagun. Proběhla také výměna filtrů za dvouvrstvé s drenážním systémem, úprava chemického hospodářství, kalového hospodářství, náhrada dožilého technologického vybavení, výměna trubních rozvodů i sanace stavebních konstrukcí. Změny se promítly též do automatizovaného systému řízení úpravny.

Úpravna vody je touto rekonstrukcí zároveň připravena – při dalším zhoršování kvality surové vody v delším výhledu – na doplnění dalšího separačního stupně, což je flotace rozpuštěným vzduchem, a na zvýšení výroby pitné vody z podzemních zdrojů.

„Často připomínáme, že kvalita surové vody se dlouhodobě zhoršuje, protože se vodárenské nádrže roky zanášejí usazeninami a nikdo je nečistí, ale její cena pravidelně roste. My tuto surovinu k výrobě vody nakupujeme od státu a musíme z ní vyrobit pitnou vodu pro obyvatelstvo v kvalitě odpovídající stále přísnějším požadavkům legislativy. Z toho pak plyne stále větší tlak na nás, majitele vodárenské infrastruktury, abychom dávali větší investice do stále náročnějších technologií úpraven vod,“ doplňuje Bronislav Špičák.

Rekonstrukce probíhala v letech 2015–2017 a do července 2018 pak trval zkušební provoz; její náklady činily cca 115 milionů korun. Projektantem stavby byla společnost Sweco Hydroprojekt a. s. a zhotovitelem sdružení SMP CZ, a. s., a SYNER VHS Vysočina, a. s.

SVS každoročně ročně vydává na investice částku přesahující jednu miliardu korun, například pro letošní rok se plánují investiční výdaje ve výši 1,33 mld. Kč.

(ks)