„Rekonstruovaný vodovod zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 200 připojených obyvatel tohoto úseku," uvedl generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák.

Stávající litinový vodovodní řad vnitřního průměru 100 mm v ulici Mezidomí byl uveden do provozu roku 1958. Jde o propojovací řad okruhové sítě v lokalitě.

Potrubí je dnes vlivem stáří ve špatném technickém stavu, silně zkorodované a často poruchové. Staré potrubí proto vodárenská společnost nahradí moderním z vysokohustotního polyetylénu.

Ve stejných místech vede kanalizace z betonu o průměru 500 mm z roku 1935, která je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Stavební práce začaly již koncem srpna a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října. Na Ústecku SVS letos do obnovy majetku investuje 78 milionů korun.