„Připravili jsme sadu opatření, z nichž se nyní realizuje například Úpravna vody Machnín. Zároveň Hrádek nad Nisou a Chrastava zahájily práce na rozvodných sítích vodovodů. S nimi se zmíněná úpravna propojí. Po ukončení výběrového řízení bude stavba částečně dotována ze Státního fondu životního prostředí a částečně z fondu Turow Libereckého kraje,“ upřesnil Bronislav Špičák.

Předseda představenstva SVS Tomáš Indra doplnil, že v roce 2023 bylo proinvestováno celkem 1,934 miliardy korun. „V průběhu roku bylo realizováno celkem 184 jmenovitých staveb a dalších 80 ostatních a drobných rekonstrukcí. Mezi významné investiční akce patří třeba rekonstrukce úpravny vody ve Velkých Žernosekách a čistíren odpadních vod v Bohušovicích nad Ohří a v Liberci,“ informoval Tomáš Indra.

Základním úkolem společnosti je obnova a rozvoj nejrozsáhlejší vodárenské infrastruktury v České republice.

Turbulence v ekonomice

Na programu jednání valné hromady SVS nechyběly obvyklé body, jako je zpráva představenstva a zpráva dozorčí rady za rok 2023. Dále účastníci schválili účetní uzávěrku a rozhodli, že zisk z loňského roku ve výši 562 milionů korun bude reinvestován do vodohospodářského majetku společnosti, tak jak tomu bylo vždy od založení společnosti před 30 lety.

„Přetrvávající turbulence v ekonomice mají dopad na ceny energií, pohonných hmot, stavebních materiálů i prací, zasahují do naší každodenní činnosti. Nutí nás k pružným operativním i strategickým opatřením a vnášejí tak do práce někdy ne úplně žádanou dynamiku. Přesto se s tím vyrovnáváme a daří se nám plnit cíle stanovené Podnikatelským záměrem a dalšími strategickými dokumenty,“ doplňuje Tomáš Indra.

Součástí letošní valné hromady byla také volba členů dozorčí rady. Akcionáři zvolili do tohoto orgánu zástupce měst a obcí, kterými jsou Jaroslav Zámečník za Liberecko, František Padělek za Litoměřicko, Jiří Štábl za Teplicko a Radek Reindl za Lounsko. Do Výboru pro audit byl zvolen Daniel Haidler.

Jednání valné hromady se zúčastnilo 129 akcionářů (zástupci měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji), kteří představují 66,7 % základního kapitálu společnosti.

SVS a.s. je největší vodárenskou společností v Česku a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou. SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 63 úpraven vody, 965 vodojemů, 9077 km vodovodů, 187 čistíren odpadních vod a 4045 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz.