Certifikační autorita United Registrar of Systems Czech, s.r.o. (URS) nenašla během auditu žádnou neshodu, naopak – ocenila propracovanost všech systémových kroků, praktické znalosti i bezproblémovou implementaci protikorupčního systému řízení.

Součástí auditu byl i dohled mezinárodní akreditační agentury The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) na postup auditních procesů URS. UKAS ocenil vysokou úroveň protikorupčního programu společností Skupiny Severočeská voda, a to i v rámci celosvětového srovnání.

Ilustrační foto.
Domácnosti loni vodou šetřily, spotřeba v průmyslu naopak mírně vzrostla

„Skupina Severočeská voda se trvale snaží vytvářet prostředí, ve kterém jsou odmítány všechny formy korupčního jednání, jsou dodržovány etické zásady a je zdůrazňována ochrana majetku skupiny,“ doplňuje předseda představenstva mateřské Severočeské vodárenské společnosti Tomáš Indra.