Veřejnosti a orgánům státní správy bude od 16.30 představen konkrétní plán regenerace včetně navrhovaných úprav, nákladů jednotlivých úprav, vyčíslení možných následných zisků, časový postup úprav, návrh způsobu financování úprav v jednotlivých letech a upřesnění zdrojů financování.

Cílem plánu regenerace sídliště je najít řešení aktuálních problémů území, navrhnout řešení dopravní situace ve smyslu efektivního a funkčního řešení (obytná zóna, technický stav komunikací a schodišť, odvodnění) včetně pěší zóny. Nedílnou součástí plánu regenerace je návrh řešení zeleně, kontejnerových stání, veřejného osvětlení, návrh vhodných volnočasových aktivit a nového mobiliáře.

Tak nějak by mohlo jednou sídliště v Masarykově ulici v Ústí vypadat.
Lavičky, stání pro auta, zeleň. Sídliště v Masarykově ulici čeká velká proměna

Na proměně se začalo pracovat loni na jaře. Na zakázce pracuje ateliér Ars Fabrica. „Smyslem studie je zlepšení vzhledu obytného prostoru s vícepodlažními domy a občanskou vybaveností. Výsledkem studie bude i zlepšení nabídky odpočinkových zón a rekreačních aktivit občanů všech věkových kategorií,“ píší autoři studie, která je přístupná na webu ústeckého magistrátu.