Zúčastní se jí Myslivecké sdružení Diana, městská policie a Policie ČR. Akce chce s užitím loveckých psů vyhnat divočáky z některých ploch v sídlišti (porosty křovin, kde se prasata skrývají ve dne) a z ploch zeleně navazujících na sídliště, například mezi ulicí Sociální péče a domovem pro seniory.

Odlov prasat se odehraje mimo obytnou zástavbu. „Během akce dojde k omezením v přístupu do ploch, kde se budou pohybovat myslivci. Žádáme veřejnost, aby v zájmu vlastní bezpečnosti respektovala v době naháňky pokyny městské policie a Policie ČR. V souvislosti s dlouhodobým nárůstem výskytu černé zvěře na Severní Terase," upozorňuje Odbor životního prostředí ústeckého magistrátu.

Na základě dohody Spolku Diana a ústecké městské policie se bude během letních měsíců odehrávat individuální lov divočáků v prostoru navazujícím na zástavbu sídliště hlavně v nočních hodinách.