Městské vedení se dohodlo s římskokatolickým arciděkanstvím na společném zájmu zpřístupnit pro veřejnost šikmou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Biskup souhlasí

Jak informovala ústecká mluvčí Romana Macová, město i farnost zpřístupněním tohoto místního unikátu přispět významněji ke zvýšení turistické atraktivity Ústí nad Labem.

„S ohledem na oboustranný zájem o spolupráci na tomto projektu se Ústí zavázalo, že studii zaplatí," upřesnila mluvčí.

Právě studie by pak měla být podkladem pro další jednání o pokračování projektu. „Konzultoval jsem to s litoměřickým biskupem Janem Baxantem. I on s tímto nápadem souhlasí. Zatím jsme na samotném počátku, ale už jsme podepsali oficiální dokument, takzvané memorandum o spolupráci," potvrdil vyjádření magistrátu arciděkan Miroslav Šimáček.

Zároveň ale upozornil, že bude potřeba to ještě projednat s památkáři, aby, byť v dobrém úmyslu, něco v kostele nepoškodili.

Kaple vyšuměla

Ústecká farnost už v minulosti do určité míry s městem spolupracovala. Například za „primátorování" Jana Kubaty (ODS), při přípravě soutěže na návrh nové kaple na Mariánské skále. Měla nahradit tu, kterou nechalo město strhnout v sedmdesátých letech minulého století.

Církev nápad kvitovala s povděkem, jelikož pro ústecké věřící je místo bývalé kaple poutním místem. Základní kámen kaple existuje, stavba ale vyšuměla do ztracena.

Iniciátory nápadu otevřít věž pro veřejnost jsou historik Martin Krsek a současný ředitel ústeckého muzea Václav Houfek. „Je to pro Ústí opravdu mimořádná památka, v centru vůbec nejstarší. Nahoře na věži je poměrně velký podkrovní prostor. Napadlo nás, že by tam mohla být expozice, připomínající historii Ústí, nebo jeho bombardování v dubnu 1945," řekl Houfek.

Nápad se líbí i managementu OC Forum, které stojí v těsném sousedství chrámu.

„Jsme rádi, že město chce konečně využít potenciál, který věž z pohledu turismu nabízí. Domnívám se, že to je jediná památka v centru, která má potenciál turisty přitáhnout. Což pro nás coby komerční centrum představuje možnost získání nových zákazníků," dodal Michal Ešner z obchodního centra Forum.