Na Střížovickém vrchu vyroste první, lehká trasa pro horská kola, takzvaný singletrail. Další trasy mají vzniknout až po roce, po provedení analýzy provozu první trati a též po biologickém posouzení lokality. Trasa se musí vyhnout stezkám pro pěší a město zároveň omezí vjezd na Střížovický vrch autům a dalším motorovým vozidlům, například čtyřkolkám. Mezi podmínkami, které mají vybudování lehké trasy předcházet, je i odstranění stávajících nelegálních tras, které se už na „Střížáku“ nacházejí.

Rozhodnutí radních předcházela poměrně rozsáhlá diskuse. Projekt Spolku pro rozvoj terénní cyklistiky totiž nesedí všem, především místní lidé jej příliš nechtěli. Vzhledem k pandemii město umístilo na svůj web písemnou diskusní platformu k tomuto tématu. Diskuse zaznamenala celkem patnáct tisíc přihlášení. Poté následovalo on-line setkání s vedením města, kde promlouvalo kolem pěti desítek lidí.

Jak uvedl náměstek primátora Pavel Tošovský, většinu připomínek, které v diskusi zazněly, magistrát do povolení stavby singletrailů zapracoval. „Osobně mě tak rozsáhlá účast na diskusi překvapila. V každém případě je třeba říci, že k těm, kdo plán připomínkovali, patří kromě veřejnosti třeba i odbor životního prostředí, a ten klade své podmínky. První trasa nezasáhne tolik do zdejší přírody, proto nepotřebuje biologické posouzení jako druhá etapa, která má přijít až po roce. Stejně tak nebude žádný úsek trasy na místě, kde to neumožní územní plán,“ přiblížil.

Zákaz vjezdu do lokality bude pro všechna motorová vozidla platit na vjezdu z ulice Střížovická a zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy na trase od Všebořic. Odbor dopravy a majetku zároveň hledá vhodné prostory pro vybudování odstavného parkoviště pro návštěvníky vrchu. Střížovický vrch je totiž coby klidová zóna svého druhu unikátem, a proto by podle velké části Ústečanů měla zůstat zachována v nezměněné podobě. Lidé poukazují také na biokoridory zvěře a hnízdiště ptáků.

"Jsme spokojení"

Lidé jsou s výsledkem diskuse většinou spokojení. „Díky nám se vlastně uskutečnilo veřejné projednávání, byly zapracovány naše připomínky. Pokud se uskuteční, co nám bylo slíbeno, tedy zákazy vjezdu, analýza provozu na prvním trailu, biologické hodnocení a odstranění nelegálních tras, tak budeme spokojení. Částečně jsme už teď, jelikož některé konstrukce už odstranili dobrovolníci,“ řekla například místní obyvatelka Petra Morvayová, jež patří mezi ty, kteří se o vrch dobrovolně starají.

Spokojený je také Aleš Hrstka, jeden z iniciátorů projektu. „Pokud trasy skutečně vyrostou, bude to první vlaštovka. Ústecko je neobjeveným cyklistickým rájem, poskytuje náročné trasy, a přitom tu není extrémní počasí jako třeba v Alpách. Mohl by to být do budoucna určitý signál, že nové věci mohou fungovat k obecné spokojenosti, když bude vůle se dohodnout,“ dodal.