Tradiční procesí k Máří Magdaléně projde v sobotu dopoledne obcí Zubrnice. Jde od mlýna ke kostelu sv. Magdalény. Akci pátý rok pořádá sdružení Středohoří sobě spolu se zubrnickým skanzenem.

„Zveme poutníky v sobotu 22. července na poutní procesí. Od mlýna Týniště čp. 27 za doprovodu barokních písní vždy kráčíme krajinou až do vsi. V kostele začne mše zhruba v 11.30,“ láká Jitka Ledvinková, pracovnice skanzenu.

STŘEDOVĚKÁ FRAŠKA

„Bez středověké magdalénské frašky by se procesí neobešlo, co rok se jej ale ještě snažíme zpestřit. Před pár lety jsme začali péci původní oplatky, letošní novinkou je zahraniční obsazení hry. Poprvé tu bude hrát jednu z klíčových postav naší historické frašky, Lazara, Karl-Heinz Gmehling z Bavorska, doktorand germanistiky na ústecké Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně,“ prozradil Jan Kvapil. Sám ve hře hraje.

„Do domu z Loubí zveme na doprovodný program od 9 hodin. Připraveny jsou dílny pro děti i netradiční hry z dob našich prababiček,“ říká Ledvinková.

Chybět nemůže pečení v kachlovém sporáku, novinkou letošní pouti budou i speciální prohlídky Pohádkové dění ve skanzenu.

„Během prohlídek určených hlavně dětem si návštěvníci připomenou i méně známé pohádkové bytosti spojené s lidovým prostředím prostřednictvím úkolů a her. Přijďte si užít krásný letní den do malebné poutní krajiny Zubrnic. Snad nesprchne,“ věří Ledvinková.

Také letos projedou účastníci Ústecké veterán rallye obcí Modlany.
Historická auta a motorky projedou v sobotu Ústecko a Teplicko