Škola je pověřena péčí o děti zákonných zástupců pracujících ve vybraných profesích, tedy děti zdravotníků, policistů a podobně. Jedná se o školáky do 10 let. V současné době školu navštěvuje 41 těchto dětí, většinou prvňáčků a druháků, ale najdeme tu i děti navštěvující  přípravné třídy na ústeckých školách. 

Tým složený z asistentů pedagoga a vychovatelů se stará o to, aby žáci odcházeli z náhradní školy nejen s absolvovanou distanční výukou, ale také s hotovými úkoly. Vzhledem k pestrému složení dětí, které jsou z různých ústeckých škol a tříd, jsou v této náročné práci nápomocni i někteří učitelé, pokud jim to jejich pracovní rozvrh distanční výuky dovoluje.

Tento pracovní tým se rozhodl připojit se k výzvě Srdce pro zdravotníky specifickým způsobem. Vytvořil srdce pro zdravotníky přímo s dětmi rodičů těchto profesí, které má škola v péči.

(ali)