Školní obvody. Na ty si letos při zápisu do prvních tříd museli Ústečané zvyknout. V praxi to znamená, že by rodiče měli své dítě zapsat do té školy, v jejíž spádové oblasti bydlí. Přesto mohou své dítě zapsat i do jiné školy. Mnozí rodiče to ovšem nevědí.

„Zapsali jsme staršího syna do školy Karla IV., kam to máme blíž. Ale mladší musel kvůli spádové oblasti do Nové na Kamenném Vrchu. Chtěli jsme, aby starší mladšího brášku do školy doprovázel," postěžovala si jedna z maminek.

ŘEŠÍ PŘEDNOSTNÍ PRÁVO

Spádové oblasti pouze řeší přednostní právo dětí k přijetí do příslušné školy dle oblasti, ve které bydlí. „Rodiče ale rozhodně nemají povinnost je do této školy zapsat," sdělila ústecká radní Květoslav Čelišová. Její slova potvrdila i mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová.

„Všichni žáci ze školského obvodu, respektive společného školského obvodu, mají nárok na přednostní přijetí k základnímu vzdělávání před ostatními žáky. Pokud má ovšem škola volnou kapacitu, může přijmout i žáka mimo spádovou oblast. Zákonný zástupce tedy může dítě přihlásit k zápisu i v jiné než spádové škole."

Pokud je podle mluvčí ministerstva dítě přijato na jinou školu, musí to její ředitel oznámit řediteli školy spádové nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má toto dítě zahájit povinnou docházku.

To znamená, že maminka mohla mladšího syna klidně zapsat do Karla IV. Riskovala však, že pro něj nebude místo. „Pokud se totiž k zápisu přihlásí všechny děti ze spádového obvodu, může ředitel školy nespádové děti odmítnout kvůli naplnění kapacity otevíraných tříd," pokračovala radní Čelišová.

NIKDO NEPROTESTOVAL

K zápisu do 1. tříd přišlo letos 1 119 dětí. „Nový elektronický zápis nám slouží ke koordinaci. Máme tak přehled kolik dětí se kam hlásí a kolik je volných míst," uvedla mluvčí města Romana Macová.

Podobně město řešilo spádové oblasti mateřinek. „Nová vyhláška začne platit od května 2017," dodala Macová.