„Naše škola bude pravidelně informována o tom, jak si dítě ve výuce vede, žáci si s ním mohou dopisovat nebo se spojit online s třídou, kterou navštěvuje, a podobně. Partnerem naší školy by bylo Centrum Narovinu, které tento projekt zastřešuje. Na pokrytí školného, učebních pomůcek a povinnou školní uniformu je třeba na rok vybrat přibližně osm tisíc korun," uvedl ředitel školy Martin Kolský. „Sešel jsem se školním parlamentem a zástupce tříd o svém záměru informoval. Do projektu bych rád zapojil žáky 5. až 9. tříd. Stačilo by, aby každá třída vybrala kolem sedmi stokorun,“ dodal.