Usnesením vlády byl totiž významně rozšířen okruh zákonných zástupců dětí, kteří mají na péči nárok. Jedná se o zaměstnance bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách. Dále pak sociální pracovníky zařazené k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech, sociální pracovníky a další odborné pracovníky vykonávající činnosti v sociálně právní ochraně dětí, zaměstnance Úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, Finanční správy ČR, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnance ministerstva vnitra, vyřizující agendu pobytu cizinců, pedagogické anebo nepedagogické pracovníky určené školy nebo školského zařízení, mateřské školy, zaměstnance školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zařízení školního stravování a zaměstnance České pošty, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.