Štěnice a švábi vyděsili rodiče školáků ze ZŠ Karla IV. na Střekově. Některé maminky dokonce obviňují vedení školy z liknavosti. Prý mělo zajistit bariéry proti škodlivému hmyzu před začátkem školního roku. Škola se ovšem brání s tím, že situaci důkladně konzultovala s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje (KHS) a provedla veškerá doporučená opatření. Hygienici potvrzují, že opatření byla opravdu rozsáhlá.

„Ptali jsme se ve škole, jestli tu prováděli nějaká protiopatření, a čtrnáct dnů na to děcka našla ve třídě dva šváby. Přišel školník, zašlápl je a vystříkal třídu biolitem,“ popsala matka jednoho ze školáků Pavla Cveková.

Za pár dnů se prý v jedné ze tříd objevily dvě štěnice. „Pak nám 25. září napsali do žákovských knížek, že máme odnést a vyprat cvičební úbory na tělocvik s tím, že 27. září před svátky provedou dezinsekci. Máme v plánu sepsat stížnost na vedení a poslat ji magistrátu,“ nastínila Cveková.

Ředitel ZŠ Karla IV. Pavel Ťupek uvedl, že po celoplošné dezinsekci školy, kterou specialisté provedli ve čtvrtek 27. září, se dosud žádný škodlivý hmyz neobjevil. „Několik štěnic sem zavleklo dítě. Šváb se sem zatoulal jeden. Stejně jsme raději nechali celou školu preventivně vystříkat. Ošetření zabralo a stále hmyz odpuzuje,“ připomněl ředitel.

Ředitelka KHS Lenka Šimůnková upřesnila, že provádět postřiky tohoto druhu řediteli stejně přikazuje zákon. Poté, co se škola na hygieniky obrátila, jí vysvětlili, že se musí spojit se specializovanou firmou.

„Postřik, který škola nechala provést, byl opravdu velmi rozsáhlý kvůli tomu, aby se štěnice nezahnízdily a nezačaly klást vajíčka. To se, myslím, ve škole ani nedělo. Kdyby to někdo zanedbal, představovalo by to velký problém, jak ze zkušeností víme,“ vysvětlila ředitelka KHS.

Podle ní si lidé štěnici a další hmyz občas přinesou v tašce či oblečení z hotelů, nemocnic a dalších veřejných prostor. Není to ale důvod k panice, stačí prý se důsledně řídit pokyny specializovaných deratizátorů nebo lékárníků.

Švábi a štěnice se rozlezli v širokém okolí ubytovny Modrá poté, co ji její vlastník, společnost CPI Byty, nechala uzavřít, když vypověděla nájemní smlouvu její bývalá provozovatelka Lea Andrlová.

Dezinsekci pak kromě vlastníka budovy provádělo například i Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem ve výměníkových stanicích nebo Severočeské vodovody a kanalizace v šachtách pro potrubí, nemluvě o majitelích okolních činžáků.

„Během října bude, jak doufáme, budova ubytovny kompletně vyklizená,“ dodala mluvčí CPI Byty Michaela Winklerová.