Kurz byl zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků a pořádal ho v návaznosti na Tělo Chaba Jan Kresta, vyučující z katedry tělesné výchovy na UJEP v Ústí nad Labem.

Ojedinělé setkání tělocvikářů

„Seminář byl připravován více než rok a na velmi profesionální úrovni. Výsledkem bylo ojedinělé třídenní setkání učitelů tělesné výchovy z celé České republiky," pochvaloval si jeden z účastníků Květoslav Kolařík.

Nakonec přijelo do Ústí bezmála padesát učitelů tělesné výchovy, kteří se aktivně účastnili jednotlivých přednášek a kurzů. „Zahájení se účastnili pan rektor a děkan, kteří převzali i záštitu nad celou akcí. Jsme spokojeni s tím, jak se to povedlo. Vždy je co zlepšovat, hodláme ještě „vychytat mouchy," slíbil do další účasti hlavní organizátor Jan Kresta. Seminář je plánován jednou za dva roky a má svou podporu ve vedení Asociace školních sportovních klubů. „Přijel přednášet předseda organizace Václav Lešanovský. Přípravy nám trvaly celý rok, ač to bylo hodně náročné, chceme v tom pokračovat a udělat obdobu v zimní podobě. Intenzivně se na pořádání podílel tým sedmi lidí," přiblížil Jan Kresta.

Předávání zkušeností

Žádné dlouhé sezení v lavicích se nekonalo, ač bylo také na pořadu dne, účastníci byli stále v pohybu. „Výstupy byly zaměřeny na získávání praktických poznatků. O těch přednášeli zajímavě odborníci, kteří předávali své dlouholeté zkušenosti. Jedno z významných setkání se uskutečnilo s trenérem české ženské biatlonové reprezentace Zdeňkem Vítkem," přidal svůj postřeh Květoslav Kolařík.

Hodina Lukáše Konečného

Mezi další taháky patřila hodina Lukáše Konečného, který dal všem účastníkům pořádně do těla. Frekventanti si zakusili kousek od sportovního šermu až po biatlon, který se běžně na školách nevyučuje. „Významné byly i kulaté stoly, při nichž účastníci debatovali nad současnými problémy ve výuce tělesné výchovy," dodal Kolařík.